Ardalan Shekarabi: Det behövs fler åtgärder för att stoppa brottsutvecklingen

Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten är ett hot mot det demokratiska samhället. Vi socialdemokrater kommer att vara en konstruktiv opposition i kampen mot brottsligheten. Sveriges intressen ska komma först och hela samhället måste samarbeta för att knäcka gängen, vända våldsvågen och stoppa brottsutvecklingen. Men för att lyckas behöver vi bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det är ett arbete som kräver samhällets sammanhållning och uthållighet.

Det är bra att regeringen fortsätter den tidigare socialdemokratiska regeringens straffrättsliga offensiv mot kriminaliteten och den organiserade brottsligheten. Samtidigt ser vi behoven av fler åtgärder för att på allvar stoppa brottsutvecklingen och knäcka gängen, samt ett ökat fokus på det brottsförebyggande arbetet. Behoven av ytterligare åtgärder handlar bland annat om att:  

Stärka polisens förutsättningar. Att polisen ligger i framkant är avgörande för att få stopp på gängens skjutningar och andra grova brott. Polisen måste få bättre verktyg och förutsättningar. Polisens utredningsmetoder behöver utvecklas och onödig administration slopas.

Utan poliser med rätt förutsättningar och kompetens kommer vi inte att vara framgångsrika i kampen mot brottsligheten. I regeringens politik och Tidöavtalet saknas fokus på polisens förutsättningar. Dessutom tar regeringen inte Kriminalvårdens utmaningar på allvar. 

Respektera rättssäkerheten. Flera av regeringens och Sverigedemokraternas förslag hotar rättssäkerheten. Förslaget om visitationszoner, som innebär att en person riskerar att bli visiterad för att man bor eller vistas på en viss plats, är i bästa fall ineffektivt, i värsta fall är det kontraproduktivt. Förslaget kan också skada förutsättningarna för polisen som redan idag har bra möjligheter att visitera om de misstänker brott.

I stället för ineffektiva visitationszoner är det viktigt att långsiktigt stärka förtroendet för polisen, för att kunna vända utvecklingen i utsatta områden. Det är därför välkommet att justitieminister Gunnar Strömmer själv har problematiserat baksidorna med en del av förslagen i Tidöavtalet. 

För att knäcka gängen måste vi bryta den segregation som har lagt grunden till många av de problem vi nu ser.

Bekämpa brottslighetens orsaker och segregationen. Det grova våld och dödande som utförs av kriminella gäng ska bekämpas med full kraft. Vi ska vara skoningslösa mot brottsligheten, det råder det inget tvivel om.

Samtidigt behöver brottslighetens orsaker bekämpas effektivt. Segregationen sliter sönder vårt land, ökar misstron och göder kriminaliteten. För att knäcka gängen måste vi bryta den segregation som har lagt grunden till många av de problem vi nu ser.

Socialdemokraternas vallöfte gäller. För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet. Socialtjänsten ska stärkas och ökade resurser till de mest utsatta skolorna och förskolorna ska se till att barnen hamnar rätt från början.  

Vi socialdemokrater kommer att ha en nära dialog med forskare och alla de professioner som finns i det brottsbekämpande och förebyggande verksamheterna. Genom dialog med professionen kan vi ha fokus på det som minskar brottsligheten på riktigt. Samhällets fulla kraft ska mobiliseras för att trycka tillbaka de kriminella, kapa återväxten in i kriminalitet och stärka unga människors framtidstro som leder bort från gängen. 

För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet.

Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten hotar vår gemenskap, och är ett angrepp på hela samhället. Brottsligheten undergräver tilliten mellan människor och sliter isär samhället när vi istället behöver komma samman.

För att stoppa utvecklingen behöver vi samla hela samhället i detta arbete. Som opposition samarbetar vi socialdemokrater gärna om reformer som på riktigt minskar brottsligheten. 

Ardalan Shekarabi är S gruppledare i justitieutskottet