Arbetsmarknadsministern: Arbetsförmedlingens skyltar ska upp runt om i landet

Fokus på Eva Nordmark när hon under torsdagen redogjorde för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Foto: Maria Persson/AiP

Arbetsförmedlingen ska vara närvarande i hela landet. Det lovade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), under torsdagen.

Under torsdagen höll Eva Nordmark, socialdemokratisk arbetsmarknadsminister, pressträff direkt efter att hon för riksdagens arbetsmarknadsutskott redogjort för hur reformeringen av Arbetsförmedlingen ska fortsätta. Även om arbetet ska slutföras, efter överenskommelsen i januariavtalet med Centern och Liberalerna, är Eva Nordmark tydlig med att inget experiment kommer att sjösättas, hon är ute efter en långsiktig lösning. Grunden till att arbetet fortsätter är att det inte är ett alternativ för Arbetsförmedlingen att fortsätta arbetet som den gör i dag eller som myndigheten gjorde förr.

– För två veckor sedan träffade jag Arbetsförmedlingens ledning inklusive generaldirektören och jag var då tydlig med att regeringen kommer att styra hårdare för en lokal närvaro, säger Eva Nordmark.

132 av Arbetsförmedlingens kontor är planerade att läggas ner, men arbetsmarknadsministern säger nu att fler av myndighetens skyltar ska upp runt om i landet. Hon utesluter inte heller att några av de 90 kontor som redan hunnit stängas kan kommas att öppna igen.

– Vissa av de kontoren kommer säkert att öppnas igen, men det är inte min sak som statsråd att säga på vilka orter. Det viktiga är att man nu hittar lösningar, konstaterar Eva Nordmark.

Vissa av de kontoren kommer säkert att öppnas igen.

Sedan hon för snart tre månader sedan tillträdde som arbetsmarknadsminister har hon besökt många av Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet. Den lokala närvaron behöver inte ske genom egna kontor, utan kan uppfyllas i samverkan med kommuner eller genom att man är en del av de statliga servicekontoren.

– Statens uppdrag är oförändrat, men utförandet ändras. Insatser kommer att utföras av andra aktörer. Det ska vara en bred mångfald av aktörer som kan leverera, säger Eva Nordmark.

Regeringen kommer i regleringsbrevet för 2020 ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet. Detta för att möjliggöra bokade möten för dem som är i behov av det och för att tillgodose behov av samverkan med kommuner och andra aktörer.

En del av regleringsbrevet kommer också att vara att Arbetsförmedlingen ska säkerställa nödvändig kompetens för arbetssökande med funktionsnedsättning. Det handlar både om matchning och om hjälpmedel och stöd för att höja arbetsförmågan.

Eva Nordmark lovar också att arbetsförmedlingen ska få bättre ekonomiska förutsättningar. En del i detta är att de pengar myndigheten inte använt i år, cirka 900 miljoner kronor, kommer man att kunna använda även under nästa år. Pengar som skapar fler möjligheter till insatser för arbetssökande under 2020.

Arbetsmarknadsministern flaggar också för mer pengar i nästa budget, men detta föregås naturligtvis av budgetförhandlingar med samarbetspartierna.

– Jag är som arbetsmarknadsminister och socialdemokrat är väldigt stolt över att vi har säkrat en statlig arbetsmarknadspolitik i hela landet. Jag vill påminna om att för 1,5 år sedan skrevs det debattartiklar som handlade om lägg ner Arbetsförmedlingen. För oss är det väldigt centralt att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Fotnot: Rekryteringsprocessen för en ny generaldirektör är redan långt fram, enligt arbetsmarknadsministern. Målet är att en ny gd utses före jul.