Arbetsgrupp utsedd för kulturpolitiskt program

Partiledningen har tillsatt en grupp för att ta fram det kulturpolitiska program som kongressen beslutade om i april.

– Kulturpolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken men det sker rätt stora förändringar av villkoren, säger Bo Bernhardsson som leder arbetet.

Den socialdemokratiska partikongressen i april beslöt att partiet skulle ta fram ett nytt kulturpolitiskt program till valet. Nu har uppdraget gått till Bo Bernhardsson, journalist och tidigare riksdagsledamot, Gunilla Carlsson, vice ordförande för kulturutskottet i riksdagen, och Ellinor Eriksson, tidigare förbundssekreterare SSU.

– Fram till jul kommer vi att lägga en hel del tid på att lyssna på relevanta aktörer i kultursektorn. Det blir både enskilda samtal och rundabordssamtal, vi ska prata med socialdemokratiska politiker, folk i branschen och ”tänkare”, säger Bo Bernhardsson.

Efter nyår börjar skrivandet på allvar, och i mars ska arbetet redovisas till verkställande utskottet. Han räknar med att programtexten kommer att landa på runt 20 sidor.

– Det ska handla om socialdemokratisk kulturpolitik, vilken syn vi har och vart vi syftar med kulturpolitiken. Vad vill vi prioritera och vilka utmaningarna är, framför allt de nya utmaningarna.

I gruppens uppdrag ligger däremot inte att lägga förslag om satsningar och att fördela pengar.

– Socialdemokratisk kulturpolitik har på ett övergripande plan samma inriktning som andra områden. Vi syftar till jämlikhet, rättvisa, rimlig fördelning av möjlighet att ta del av kultur över hela landet, kulturen som ett demokratiinstrument, mångfald i stället för enfald. Det är rätt mycket grundläggande socialdemokratiska värderingar som styr även kulturpolitiken.

Kulturpolitik har – åtminstone hittills – inte varit ett område som präglats av stora konflikter. Det kan enligt Bo Bernhardsson vara ett tecken på att det finns rätt stor enighet om den socialdemokratiska kulturpolitik som till stor del styrt‚ eller så kan det bero på ett svagt intresse.

– Men jag tror ändå att det råder en betydande samsyn över blockgränserna, men jag kan tänka mig att det blir mer konflikter i framtiden och det bör vi nog ställa in oss på när vi skriver programmet. Det finns en ganska extrem nationalromantik i dag, det är viktigt att formulera sig tydligt så att man rider spärr mot den typen av kultursyn.

Den digitala revolutionen ser Bo Bernhardsson som en annan ny utmaning.

– Den förändrar villkoren, dels för hur man kan ta till sig kultur och vilka som får del av den eller inte, men också hur vi får information om kulturevenemang och till exempel musik och böcker.

Förr hittade man sådan information i papperstidningarna. Nu sprids information mer och mer via nätet, med allt vad det innebär av filterbubblor och risk för falska uppgifter.

– Det är en sämre kulturell gemenskap, skulle man kunna kalla det.

Enligt Bo Bernhardsson tar arbetsgruppen  gärna emot synpunkter och lovar att läsa och ta till sig allt, även om man kanske inte hinner svara på alla mejl. Adress: [email protected]