Arbetarklassen ser inte ut som förr

Det är inte bara arbetarklassen som behöver bättre arbetsmiljö.

Joel Brånäs har rätt i att klasskampen inte är över. Men fler grupper än LO-kollektivet lider av dålig arbetsmiljö och orimliga villkor.

Slutreplik

Joel Brånäs, SSU:are i Norrköping, replikerar i AiP nr 10/22 på min debattartikel om Socialdemokraterna och tjänstemännen. Joel inleder helt felaktigt med att hävda att jag vill att S ska satsa på tjänstemännen i stället för på arbetarklassen.

Det jag skrev var att Socialdemokraterna inte bara kan prioritera LO-väljarna, att vi även ska vara ett parti för tjänstemän. Samtidigt är jag och Joel överens om det sista han skriver i sin replik: ”Låt oss därför fortsätta att vara ett brett och klassmedvetet parti”.

Joel Brånäs skriver klokt om att vi ska bekämpa problemen inom exempelvis vårdoch omsorgsfrågorna, för att hjälpa de av våra medmänniskor som jobbar där. Precis därför menar jag att vi socialdemokrater inte bara ska föra fram undersköterskorna och andra LO-grupper, utan också sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker, barnmorskor, medicinska sekreterare. Dessa TCO- och Saco-medlemmar sliter också hårt och drabbas ofta av arbetsrelaterade skador och sjukdomar (inte minst psykiska sådana).

Vi ska vara ett klassmedvetet parti, men vi måste inse att i dag är inte klass lika med vad det var en gång var när fackföreningsrörelsen bildade vårt parti. I Ingvar Carlssons och Anne-Marie Lindgrens bok ”Vad är socialdemokrati?” läser vi att redan Karl Marx i sin klassanalys inför begreppet ”mellanklasser” som beteckning på grupper som exempelvis läkare och lärare, som inte var lika underordnade som arbetarklassen, men heller inte hade samma makt och inflytande som kapitalägare och industriföretagare.

Marx menade att mellanklasserna skulle proletariseras och sjunka ner i arbetarklassen så att bara två klasser skulle finnas, proletariatet och bourgeoisien.

Låt oss förenas i ståndpunkten att vårt parti ska vara ett parti för alla löntagare!

Som LO nyligen visat i sin rapport ”Makteliten – håller ställningarna” så har vi ett tydligt klassamhälle också i dag, där de rikaste blir allt rikare medan de stora löntagargrupperna om än fått löneförhöjningar, lever på en långt mer ordinär nivå. Och det gäller byggnadsarbetare, undersköterskor med flera LO-grupper såväl som lärare, sjuksköterskor, poliser med flera inom tjänstemannagrupperna.

Så Joel! Låt oss förenas i ståndpunkten att vårt parti ska vara ett parti för alla löntagare! Då måste kvinnor och män i tjänstemannayrkena kunna känna att Socialdemokraterna värnar också deras intressen.

Jan Lindelöf
S-medlem i Kristianstad