Är S ett parti för alla?

Att ställa olika grupper på arbetsmarknaden mot varandra är ingen bra väg att gå, skriver Jan Lindelöf.

Socialdemokraterna kan inte bara prioritera LO-väljarna.
Vi ska vara ett parti även för tjänstemän.

Två texter i AiP nr 58 2021 gör mig konfunderad. Daniel Färms ledare, med rubriken ”Nya regeringen driver LO-medlemmarnas sak”, och Anne-Marie Lindgrens analys ”Livsviktigt för S att ta tillbaka LO-väljarna”. 

Varför stiger mitt adrenalin över rubrikerna ovan? Förstår jag inte de historiska sambanden mellan det socialdemokratiska partiet och LO? Fattar jag inte historien bakom begreppet facklig-politisk samverkan som än i dag gäller och som är bakgrunden till de artiklar ovan som gör mig fundersam. 

Jo, jag förstår den historiska betydelsen, men jag har svårare att förstå vårt partis nuvarande fokus på endast en av löntagargrupperna på arbetsmarknaden. Samhället i dag är inte samma samhälle som igår.

TCO och Saco har i dag 2,1 miljoner medlemmar mot LOs 1,4 miljoner. Samtidigt som tjänstemännen är många fler än ”arbetarna” på dagens arbetsmarknad har LO-förbundens stöd till vårt parti minskat över åren och LO-förbunden vill i ökad utsträckning stå fria från ett av de politiska partierna. 

Många S-företrädare hävdar att det är livsviktigt för partiet att få tillbaka de LO-väljare (framför allt män) som lämnat oss för SD. Självklart vore det bra om vi lyckades med det, men om vi prioriterar dem riskerar vi att stöta bort andra stora väljargrupper, inte minst kvinnorna i tjänstemannayrken.

När Magdalena Andersson valdes till ny statsminister uppmanades hon av TCOs ordförande Therese Svanström att ta tjänstemannagrupperna på allvar: ”I det offentliga samtalet har begrepp som medelklass och mellanchef blivit skällsord. Att ställa olika grupper på arbetsmarknaden mot varandra är en dålig och farlig väg att gå.”

Vårt parti borde också fokusera på den breda tjänstemannagruppen i sin kommunikation.

Stressen sliter ut välfärdens akademiker, skriver SACOs ordförande Göran Arrius. Lärare, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och socionomer har en orimlig arbetsbörda och det är kvinnorna inom vård, skola och omsorg som drabbas. Vårt parti borde också fokusera på den breda tjänstemannagruppen i sin kommunikation. 

Partiets facklig-politiska samverkan leder till en olycklig polarisering som måste dämpas. Kommunikation i vårt parti bör rikta sig till alla löntagare, men också till seniorer, småföretagare och unga människor. Vi måste visa att vi är ett parti för alla!

Jan Lindelöf
S-medlem i Kristianstad