Annonsera ut tjänsten som Justitiekansler

Inget har skadat tilltron till det svenska rättsväsendet lika mycket som fallet med våldtäktsmannen som, i stället för att bli utvisad, fortsatte att begå grova brott i det land där han sökt skydd.

Allmänhetens förtroende för rättsväsendet har skadats svårt av fallet med våldtäktsmannen som fick skadestånd i stället för straff. Ska förtroendet återskapas kan det börja med JK.

Allmänhetens förtroende för rättsväsendet är bland de viktigaste tillgångarna för ett land. Men liksom det finns populister som framställer i princip alla domar som mjäkiga finns ett juridiskt etablissemang snara att avfärda den allmänna rättskänslan och därmed, i ofrivillig symbios med populismen, undergräva rättsväsendets legitimitet.

De flesta torde dock vara överens i fallet med den unge man som under tortyrliknande former våldtog två kvinnor. Den man som, på grund av svårigheter att fastställa hans ålder, möjligen dömdes till fel straffpåföljd och därför fick ett skadestånd flera gånger större än offrens.

Det var knappast förtroendeskapande när JK med ett generat leende konstaterade att våldtäktsmannen fick ett högre skadestånd för att han var skyldig än om han inte hade varit det.

I förra veckan visade ”Uppdrag granskning” att bevisningen som talade för att den unge mannen fått för långt straff var svag och att Justitiekanslern tillerkänt gärningsmannen ett större belopp än vad lagen kräver. Det var knappast förtroendeskapande när JK med ett generat leende konstaterade att våldtäktsmannen fick ett högre skadestånd för att han var skyldig än om han inte hade varit det.

Många politiker gömmer sig gärna bakom jurister när det blåser kring tillämpning av lagar. Men eftersom lagstiftningen är själva kärnuppdraget får socialdemokratin aldrig undvika den folkliga debatten om rätt och fel. Det är där legitimiteten för rättsväsendet byggs. Detta gäller inte minst JK – en tjänst som är politiskt tillsatt, har relativt stor frihetsgrad att agera och, som vi tidigare sett, med frihet att opinionsbilda.

Göran Lambertz ägnade sin tid som JK åt att försöka fria en person som befunnits skyldig för att avsluta sin karriär som justitieråd med att opinionsbilda för en friad mans skuld. I dag är de flesta överens om att hans agerande skadade förtroendet för staten.

Men inget fall har skadat tilltron till det svenska rättsväsendet mer än det med våldtäktsmannen, tillika kidnapparen, rånaren, pengatvättaren och våldsmannen, som i stället för utvisning fortsatte att begå grova brott i det land där han sökt skydd och vars skadestånd inte får användas för att kompensera människor vars liv han ödelagt.

På senare år har politiken förflyttat sig närmare folkviljan. Men det är uppenbart att vi ännu inte är i kapp, med det skräckfilmsliknande fall där förövaren belönades med pengar (motsvarandes flera årslöner för en knegare) utan att hans serieförbrytelser stoppades.

För att skicka den nödvändiga signalen om att regeringen är medveten om detta håller jag öppet för att annonsera ut den tjänst som kallas ”statens jurist”. För staten, det är ju två våldtagna kvinnor, en kidnappad taxichaufför och alla vi andra som undrar hur i helvete det kunde bli så här.

Erik Nises
ordförande för Socialdemokraterna i Borlänge