Annika Strandhäll: Brottsoffer riskerar hat, hot, skuldbeläggande och ryktesspridning

Den här veckan är Nationella Brottsofferveckan 2022, som arrangeras av stiftelsen Tryggare Sverige på temat säkerhet, trygghet och brottsförebyggande arbete.

Vi S-kvinnor har länge påtalat att brottsoffrets situation, status och behov måste uppvärderas, särskilt kopplat till sexualbrott och mäns våld mot kvinnor. Rätten till ett målsägandebiträde till exempel har vi länge lyft att det måste säkerställas. 

Medan gärningsmännen sällan fälls, riskerar brottsoffren att varken få stöd eller skydd, tvärtom riskerar de skuldbeläggande, ryktesspridning, eller till och med hat och hot. ”Den andra våldtäkten” är ett vedertaget begrepp för hur illa brottsoffer känt att de blivit bemötta under rättsprocesser. Det har skrämt tusentals kvinnor att inte våga anmäla, be om hjälp, eller ens prata om vad som hänt. 

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där fastslås att stöd och skydd för brottsoffer gradvis stärkts de senaste årtiondena, men samtidigt kvarstår brister inom kompetens, samordning och oklar ansvarsfördelning.

”Den andra våldtäkten” är ett vedertaget begrepp för hur illa brottsoffer känt att de blivit bemötta under rättsprocesser.

I ett åtgärdsprogram föreslår regeringen 99 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, varav några berör stöd och skydd till utsatta. 

Bland annat ska tjej- och kvinnojourerna få bättre möjlighet att planera sin verksamhet långsiktigt. Deras centrala roll för att skydda brottsoffer måste prioriteras. 

Offer för prostitution och människohandel ska få ökat stöd och skydd, samt det vi S-kvinnor drivit länge, att den som utsätts för prostitution ska ges brottsofferstatus. 

Vår utgångspunkt är att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergrepp – frivillighet/samtycke kan inte köpas. 

Offer för brott och övergrepp inom pornografin ska också omfattas av stöd och skydd. S-kvinnor har slagits länge för att uppmärksamma pornografins skadeverkningar, inte minst konsekvenser av ungas konsumtion och de övergrepp som begås inom produktionen måste bekämpas.  

Vår utgångspunkt är att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergrepp – frivillighet/samtycke kan inte köpas.

Det behövs ökad samordning och kompetens för alla som möter våldsutsatta. S-kvinnor driver också att misstänkta brottslingar avlägsnas från den gemensamma bostaden, att kontaktförbud används oftare och att överträdelser straffas. Genom hela processen måste den som utsatts känna sig trygg med att samhället står på brottsoffrets sida. 

S-kvinnor driver en nollvision mot mäns våld mot kvinnor – den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Vi kommer fortsätta ta den här kampen, så länge det behövs. 

Annika Strandhäll är ordförande för S-kvinnor