Anne-Marie Lindgren: Regeringen måste börja föra en ekonomisk politik

Inflationstakten sjunker. Det är inte är detsamma som att prisnivån sjunker, bara att den ökar litet mindre än vad den… Läs mera »