Anne-Marie Lindgren: Mer omfördelning – i rätt riktning

Den svenska välfärdspolitiken bygger på principen om generalitet. Det betyder likvärdighet, lika tillgång för alla på lika villkor. ”Likvärdighet” ska… Läs mera »