Anne-Marie Lindgren: Det finns skäl att pröva dagens ansvarsfördelning

Sverige är inte ett centralstyrt land; stora befogenheter – och ett motsvarande ansvar – ligger på kommuner och regioner (före… Läs mera »