Anne-Marie Lindgren: Därför minskar avregleringar flertalets frihet

Anne-Marie Lindgren: att fler börjar inse att det behövs regler för det gemensamma om vi inte vill att flertalets frihet ska minska.

Människan är en social varelse. Ända från början har vi levt i kollektiv, ömsesidigt beroende av varandra för försörjning, skydd och omvårdnad. Alla kollektiv behöver regler för hur gemensamma angelägenheter ska skötas, hur rättigheter och skyldigheter ska fördelas, och hur regelbrott ska hanteras.