Anne-Marie Lindgren: Brister i vården av unga är i mycket ett resursproblem

Ett enigt socialutskott i riksdagen kräver nu åtgärder mot bristerna i vården av tvångsomhändertagna barn och ungdomar dömda till sluten… Läs mera »