Anne-Marie Lindgren: Att bara förändra ägandet skapar inte demokrati

Rösträtten gav alla rätten att välja, men valen måste formuleras. Foto: Nordiska museet

Både den mindre grupp som bröt sig ur och den större som stannade när socialdemokratin splittrades 1917 hade som mål… Läs mera »