Anna Sundström: Återigen behöver vi fokusera på den gemensamma säkerheten

”Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad i stället för på hot om ömsesidig förintelse.”

Så formulerade sig Olof Palme i inledningen till rapporten ”Gemensam säkerhet – ett program för nedrustning”, som presenterades 1982. Kalla krigets ständigt närvarande hot om krig och kärnvapenkapprustning som förr eller senare oundvikligen skulle leda till urladdning drev fram idén om att ena partens säkerhet inte kan bygga på den andres osäkerhet. Lösningen måste vara att sätta den gemensamma säkerheten i fokus, att vända misstro och upprustning till samarbete och nedrustning.

Världen i dag påminner mycket om situationen då Palmekommissionen la fram sin rapport.

Upprustning, växande spänningar mellan världens demokratier och autokrater på frammarsch, propagandakrig och desinformation, polarisering och modernisering av kärnvapenarsenalerna är också dagens realitet.

Men till skillnad från kalla krigets dagar står mänskligheten nu inför två existentiella hot. Det ena är alltjämt kärnvapenkrig, det andra klimatförändringarna. FN-veteranen och den tidigare utrikesministern Hans Blixt har kallat de båda för tvillinghotet. Klimatförändringarnas effekter skapar sociala och ekonomiska spänningar, ökar risken för konflikter som ökar sannolikheten för användning av kärnvapen. Hotet är reellt – flera av kärnvapenstaterna kämpar med vattenbrist, dödliga naturkatastrofer och terrorism.

Gemensam överlevnad – eller gemensam utplåning? Valet ter sig enkelt. Men ändå är svaret detsamma som under kalla krigets dagar; upprusning och militarisering. Världens samlade militära utgifter uppgår i dag till svindlande nära 2000 miljarder dollar, det i en tid när coronapandemin lett till att allt fler människor drabbas av fattigdom och hunger. Det absolut sista som behövs i det här läget är en ökning av de globala militärutgifterna.

Klimatförändringar, pandemier, propaganda och minskat demokratiskt utrymme. Högaktuella säkerhetsutmaningar som inte kan mötas med kulor och bomber. Återigen behöver vi fokusera på den gemensamma säkerheten.

Därför inleder Palmecentret under våren ett projekt med fokus på just gemensam säkerhet i samarbete med International Peace Bureau och världsfacket ITUC. I en serie digitala rundabordssamtal kommer vi fokusera på nutida säkerhetshot och hur dessa kan mötas gemensamt. En expertgrupp med bland andra Jan Eliasson, Helen Clark och sakkunniga från jordens alla hörn vägleder arbetet med målet att i april 2022 lansera en ny rapport som återigen sätter fokus på gemensam säkerhet. 14 juni går startskottet – häng med oss då!

Anna Sundström är generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center