Anna Skarsjö: Det är fackens tur att göra ett handslag med folkbildningen

Jag är stolt göteborgare.
Göteborg är en sossestyrd stad där fack och politik förstått meningen med samverkan. Man lär av och med varandra. Utbytet av idéer och inspelen till vettig politik för flertalet känns självklar.

Lika självklart är arbetet tillsammans med arbetarrörelsens studieförbund ABF om de fackliga och politiska studier som genomförs. I den andan är jag skolad från min första fackliga medlemsutbildning till den 3 åriga processutbildningen GAF.

Länge levde jag i tron att så här fungerar det överallt. Inte att sossar styrde i varje stad, vilket de såklart borde, men att fack och politik hade ett naturligt samarbete och att fackens studier genomförs tvärfackligt och i samverkan med ABF.

Folkbildningen som studieform är unik och ett av grundfundamenten i svensk folkrörelse.

Efter ett antal år inom Kommunal på olika nivåer och nu som anställd inom ABF vet jag att det i vårt land ser väldigt olika ut. På en del ställen ”går det som tåget” (på ett positivt sätt) men på många håll så ser man frågande ut när jag pratar om studiesamverkan mellan fack och ABF.

Det är väl ingen som missat att folkbildningen är under attack. Den borgerliga regeringen med SD vid trådarna stramar åt statsbidragen och riktar in sig på att misstänkliggöra bildningsförbundens verksamhet. ABF mer än andra.

Folkbildningen som studieform är unik och ett av grundfundamenten i svensk folkrörelse. Det är en av de saker som gjort Sveriges arbetarrörelse stark.  1912 grundades ABF som ett led i att skapa ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle av S, LO och Kooperationen. Det var ett hårt arbete som krävde envishet och engagemang men det gav mer frukt än jag tror Rickard Sandler hade vågat drömma om. Arbetare tog plats i finrummen tack vare sina studier via ABF

Attacken från borgerligheten är väl inte oväntad och heller inte den sista i sitt slag.  Men ska vi vara helt ärliga så har arbetarrörelsen själv under åren hjälpt till med undermineringen av folkbildningen. Det genom att inte fullt ut använda och värna den som utbildningsform. Att lära av och med varandra var inte längre fint nog. Resultatet blev att det på många ställen i landet inte finns någon tradition att samverka om studier.

2023 borde det nu vara fackens tur att ta samma resa. Nationella fackliga handslag för samverkan med ABF är den bästa moteld svensk fackföreningsrörelse kan göra mot SD och den odemokratiska politik som förs.

2021 gjorde Socialdemokraterna ett nationellt handslag med ABF. Gemensamt togs det i hand på att man ska stärka folkrörelsen med folkbildningen som metod. Det är helt genialiskt.

Samtidigt som man från båda sidor gav ett tydligt uppdrag till sina organisationer om att samarbeta om studier så såg man till att folkbildningen återigen kunde ta steg framåt i den svenska arbetarrörelsen. Traditioner ska återigen byggas starka.

2023 borde det nu vara fackens tur att ta samma resa. Nationella fackliga handslag för samverkan med ABF är den bästa moteld svensk fackföreningsrörelse kan göra mot SD och den odemokratiska politik som förs. Att stolt stå upp för vår utbildningsform som format arbetare att leda Sverige under decennier.

På köpet får man mer demokrati, ökad jämlikhet, minskade klassklyftor och såklart en stärkt förening. Allt som krävs nu är vilja. En vilja att bygga arbetarrörelsen stark igen tillsammans med sitt studieförbund.

Det är klart att det som för Rickard Sandler kommer kräva engagemang och envishet. För arbetet är eftersatt på många håll och det kommer kännas ovant. Men vinsten kommer vara när arbetarrörelsen bryter ny mark tack vare de nationella handslagen.

Jag är stolt göteborgare. I Västsverige värnar vi samverkan mellan parti, fack och ABF. Det gör arbetarrörelsen framgångsrik. Dumt vore om inte chansen togs i resten av Sverige också!

Anna Skarsjö är verksamhetsansvarig på ABF Västra Götaland