Anna-Caren Sätherberg: ”Omställningen är resultatet av bra näringspolitik”

Foto Anna-Caren Sätherberg: Emmy Sjöblom

Klimatförändringarna påverkar vår värld här och nu, men riskerar också att göra framtiden plågsam för kommande generationer. När politikens ansvar är som störst väljer den högerkonservativa regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna att kraftigt sänka klimatbudgeten. Det är inte bara ett hårt slag mot det tidigare klimatarbetet – utan även mot Sveriges beredskap och kan riskera tusentals nya gröna jobb i hela landet.

Mitt under pågående klimatkris prioriterar högerregeringen att skära ned på klimatåtgärder – och de har redan signalerat att klimatbudgeten ska skäras med ytterligare 60 procent fram till 2025. De största nedskärningarna i år görs på skydd av värdefull natur, havs- och vattenmiljö och miljöövervakning – åtgärder som har stor betydelse för miljöarbetet. Dessutom skrotar man andra åtgärder som är viktiga för att kunna ställa om transportsektorn. Regeringen har aviserat att man kraftigt ska sänka andelen biodrivmedel som blandas in vid pump, man har tagit bort bonusen vid köp av miljöbilar och konverteringspremier för fordon och arbetsmaskiner, och väljer att minska resurserna till järnvägen. Ulf Kristerssons regering för en politik som försämrar våra möjligheter att nå våra klimatmål – men det kanske inte är så konstigt när det största partiet i regeringsunderlaget gång på gång förnekar klimatkrisen.

Vi socialdemokrater vet att en annan väg är möjlig. Genom att ligga längst fram i klimatomställningen kan vi öka Sveriges konkurrenskraft inom industri och näringsliv och skapa fler jobb och stärka vår beredskap. Det såg jag särskilt under min tid som landsbygdsminister – vilka möjligheter svenskt skogs- och jordbruk hade för omställningen och konkurrenskraften. Genom att i större utsträckning använda oss av svensk skogsråvara i tanken kan vi göra oss mindre beroende av skurkstaters olja. Och genom att ge förutsättningar för att mer svenskt hamnar på tallriken kan vi stärka vår beredskap.

Omställningen av näringslivet och industrin är inte något som händer av sig självt – utan det är resultatet av politisk vilja och en bra näringspolitik. Som ett direkt resultat av vår tid vid makten och ett näringsliv som gick i framkant tillverkas det nu fossilfritt stål i Sverige, vi bygger elbilar och nedlagda industrier blir till batterifabriker. Det skapar försörjning för vanligt folk och ny framtidstro på orter som kanske tidigare tampats med arbetslöshet, sviktande skatteunderlag och bristande välfärd.

Men omställningstakten måste fortsätta. Vi socialdemokrater driver på för att de utredningar vi tillsatte om snabbare tillståndsprocesser ska lämna regeringens skrivbordslåda och bli politiska förslag. Vi påtalar det okloka i att skära i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken när nya arbetstillfällen växer fram,

Vårt rättviseideal om att alla människor, oavsett vilken klass- eller social bakgrund de kommer ifrån, ska ha samma chanser och förutsättningar att lyckas i livet måste genomsyra vår klimatpolitik. Den ska fungera för både landsbygdsbor som stadsbor. Klimatfrågan har inga enkla svar och lösningar. Den kräver många olika åtgärder samtidigt och en god samverkan mellan stat, regioner, kommuner, fack, näringsliv och forskning. Den kräver infrastruktur, utbildningsplatser, ett hållbart bostadsbyggande och en fungerande välfärd. Ett sådant systemtänk har historiskt präglat det socialdemokratiska samhällsprojektet och har banat väg för byggandet av en stark modern välfärdsstat. Vi socialdemokrater ska vara en kraftfull opposition som fortsätter att kroka arm med övriga samhället när vi levererar skarpa och rättvisa förslag för att möta klimatkrisen,

För vi vet att Sverige kan bättre.

Anna-Caren Sätherberg (S) är talesperson för miljö- och jordbruksfrågor