Anna-Caren Sätherberg: Dags att ta tillbaka ledartröjan i klimatpolitiken

I decennier har Sverige varit ett föregångsland och exempel för världen i sitt miljöarbete och klimatpolitik. Men för första gången på 20 år ökar våra nationella koldioxidutsläpp. Denna utveckling är mer än bara siffror på ett papper; det är en spegling av en bristande politisk vilja hos SD-regeringen och en farlig nonchalans inför en av vår tids största utmaningar. Att förlora vår position som internationell ledare är inte bara ett misslyckande på hemmaplan – det skadar vår trovärdighet på den internationella arenan.

Regeringens trovärdighet i klimatfrågor undergrävs allvarligt genom deras senaste beslut om att sänka skatterna på fossila bränslen och en brutal sänkning av nivåerna i reduktionsplikten, det viktigaste styrmedlet som avgör hur mycket biobränsle som blandas in i tanken. Besluten har direkt bidragit till en förväntad ökning av de svenska koldioxidutsläppen med cirka 10 miljoner ton till år 2030. Sådana beslut inte bara ifrågasätter SD-regeringens engagemang för klimatomställning, utan riskerar också att skada Sveriges anseende som en ledare i globala klimatinsatser. I en värld som kämpar mot en eskalerande klimatkris är det helt enkelt inte trovärdigt av en regering att delta i FNs klimattoppmöte COP28 och tala om för andra länder hur man ska sänka sina klimatutsläpp när man så tydligt ökar de egna utsläppen på hemmaplan. 

Av regeringens och Sverigedemokraternas budgetförslag för 2024 framgår inte bara att man sänker bränsleskatterna och reduktionsplikten, man skär även ned på medlen på åtgärder och skydd av värdefull natur. Nedskärningarna är inte bara ett slag mot miljön och biologisk mångfald i hela Sverige, utan även mot människors möjlighet att uppleva och uppskatta vår fantastiska natur. 

Naturvården har alltid varit en grundpelare i det socialdemokratiska miljöarbetet och speglar vår syn på vårt ansvar för framtida generationer. 

Anna-Caren Sätherberg

I TTs enkät i höstas uppgav 18 av 21 av alla landets länsstyrelser att man varit tvungna att skära ned på underhåll av vandringsleder, rastskydd och andra friluftsanordningar i skyddad natur. Situationen i Norrbotten är så pass akut att Kungsleden riskeras att stängas ned på grund av en växande underhållsskuld. I Örebro län har skötselåtgärderna för restaurering av natur och biologisk mångfald fått skäras ned med 55 procent och Skåne län har uppgivit att det är svårt att förvalta sina naturreservat. 

Naturvården har alltid varit en grundpelare i det socialdemokratiska miljöarbetet och speglar vår syn på vårt ansvar för framtida generationer. Därför såg den tidigare socialdemokratiska regeringen till att vår vackra svenska natur gjordes tillgänglig för fler genom satsningar på bland annat fler och bättre fjäll- och vandringsleder, starkare friluftsorganisationer och bättre skötsel av naturreservat och skydd av värdefull natur. Vi fortsätter att satsa på naturvården genom 500 miljoner kronor mer än SD-regeringen på åtgärder och skydd av värdefull natur. 

Som socialdemokrater kan vi inte sitta tysta och se på hur SD-regeringen tar av sig den internationella ledartröjan. Det är dags att stå upp, höja rösten och kräva en förändring. Vi behöver en klimatpolitik som speglar våra värderingar om hållbarhet, ansvar och rättvisa – en politik som inte bara tänker på nuet utan även på framtiden. Det är dags att vi tar tillbaka vår ledartröja och återigen visar världen att Sverige är en seriös aktör i kampen mot klimatförändringarna och för en rättvis klimatomställning. 

Anna-Caren Sätherberg (S) är talesperson för miljö- och jordbruksfrågor