Andra bullar efter Lööf – Dambergs mazarinsatsning på 1,5 miljarder

Annie Lööf kritiserade i partiledardebatten Stefan Löfven för att ägna sig åt ”mazarinfikor” istället för en aktiv näringspolitik.

Annie Lööf hade själv ett politiskt program för ”kaffe och bullar”, som hon fick lägga ned. Men regeringens mazariner ger bättre resultat.

– I dag presenterade jag ytterligare en mazarinsatsning ihop med näringslivet, förklarar näringsminister Mikael Damberg.

Det var i partiledardebatten som Annie Lööf sa:

– Stefan Löfvens löften om en aktiv näringspolitik blev till handlingsprogram, samverkan och fikastunder. Men företagen behöver inte fler mazarinfikor; de behöver en statsminister som faktiskt förstår deras förutsättningar och vet vad en företagare behöver.

S och regeringen satsar ju hårt på så kallade samverkansprogram, där man samlar näringslivet, parterna, politiken och forskningen i gemensamma satsningar.

Att kalla samverkan med näringslivet för att fika går tillbaka en kommentar från Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt anklagade i Agendas partiledardebatt 2012 Stefan Löfven för att, med sitt förslag om ett innovationspolitiskt råd, vilja ”fika så att jobben blir fler”.

Men bara några dagar efter fikaangreppet meddelade dåvarande näringsminister Annie Lööf (C) att hon hade bjudit Volvochefen Olof Persson på fika.

Lööfs jobbfika var det fjärde i en rad som Annie Lööf bjöd på ”som ett led i arbetet med att utveckla näringspolitiken i Sverige”.

Faktum är att Lööf åkte runt i landet och fikade ganska mycket, medan arbetslösheten steg.

Lööf lanserade till och med inför valet 2014 ett politiskt program om hur viktigt fikat var, med namnet ”Är kaffe och bullar politik?”.

Det handlade om hur ungdomsarbetslösheten skulle skjuta i höjden om S skulle slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga.

Det gjorde regeringen. Ungdomsarbetslösheten halverades och Centerpartiet fick göra avbön på bullpolitiken.

LÄS MER: ”Centern pudlar i sin störstas valfråga” / AiP

Nu verkar Löfvens mazarinfika överhuvudtaget gå lite bättre Lööfs bullfika, med tanke på att arbetslösheten sjunkit och det har skapats 150 000 nya jobb varav 96 000 i privata företag.

Samma dag som partiledardebatten lanserade näringsminister Mikael Damberg den nationella forskningsplattformen Treesearch där staten bidrar med upp till 70 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

– Idag presenterade jag ytterligare en mazarinsatsning ihop med näringslivet, förklarade Damberg på twitter.

Och fick medhåll av Treesearch där bolagen BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, SCA och Södra ingår.

I början av maj höll Damberg en avstämning av mazarinfikat-/samverkansprogrammens första år: Vinnova för just nu diskussioner med aktörer om insatser om 700 miljoner kronor som inklusive medfinansieringen motsvarar en projektstock värd 1,5 miljarder kronor.

– Redan efter ett år ser vi resultat i form av nya samverkansprojekt, testbäddar och inte minst spännande möten där ny kunskap utvecklas och fler hållbara innovativa lösningar skapas, konstaterade näringsminister Mikael Damberg.

Näringsdepartementet firar med mazarin.

De fem Mazarinfikorna-/samverkansprogrammen är:
 • Nästa generations resor och transporter
 • Smarta städer
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi
 • Life science
 • Uppkopplad industri och nya material
Mazarinfikat första året:
 • Genom forsknings- och innovationsproposition satsade regeringen 1, 255 miljarder kronor till samverkansprogrammen under de kommande fyra åren och just nu samtalar Vinnova med en stor mängd aktörer om att starta en första våg av insatser om 700 miljoner kronor.
 • Industriforskningsinstituten har samlats i RISE. Det innebär att de nu ungefär motsvarar tyska Fraunhofer.
 • Det statliga riskkapitalet har reformerats. Saminvest är nu igång och de första fonderna fokuserar på att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.
 • Testbädd Sverige har lanserats och i dag har regeringen beslutat om att ge Vinnova ansvaret att hålla ihop det svenska testbäddserbjudandet. Uppdraget innebär också att Vinnova ska arbeta med att locka utländska investeringar till testbäddarna.
 • I upphandlingsstrategin uppmanar regeringen myndigheterna att göra innovationsupphandling till en del av myndigheternas verksamhetsutveckling.
 • Stabila offentliga finanser och budgetöverskott har gett utrymme för investeringar i bostäder, välfärd och utbildning. 200 000 fler går till jobbet i dag än i oktober 2014.
 • För att gå från input till inverkan och öka nyttiggörandet av resurser har regeringen gemensamt satsat på FoU så fokuserar även FoI-propen på de tre samhällsutmaningarna och stärker också de ekonomiska incitamenten för universitet och högskolor att samverka med näringslivet.

Spara

Spara