Anderssons dragkraft räckte inte hela vägen

Socialdemokraterna gick framåt i alla tre valen i september. Men förlorade trots detta makten.
Mer konkretion och mindre av att ta väljargrupper för givna är bakläxan. Under fredagseftermiddagen presenterade valanalysgruppen med Ida Karkiainen och Leif Jakobsson i spetsen sin analys.

– Vi lyckades bryta trenden av socialdemokratiska nedgångar. Det ska ställas i ljuset av åtta års regeringsinnehav. Valanalysgruppen är enig om att en stor del av detta går att tillskriva det väldigt höga förtroende Magdalena Andersson har hos svenska folket. Sedan räckte inte det och därför är vi besvikna. Socialdemokrater vill regera.

Det säger Leif Jakobsson som tillsammans med Ida Karkiainen och hela valanalysgruppen tittat dels på valresultatet och dels på orsaker till upp- och nedgångar.

Ett av de områden man fördjupat sig i särskilt är stad- och landfrågan. Där har valanalysgruppen inte bara tittat på de olika kommunerna, utan brutit ner materialet i valkretsar.

I media har bilden satts av att S skulle vunnit i storstaden men tappat på landsbygden. Som S kommunsekreterare Anders Wallin konstaterade tidigare i veckan i AiP är det inte så enkelt. Socialdemokraterna har tappat i alla olika typer av kommuner men man har också vunnit i alla olika typer av kommuner.

Leif Jakobsson och Ida Karkiainen konstaterar att inga väljare någonsin kan tas för givna. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det som blir riktigt intressant är att partiet tycks ha tappat i utsatta områden medan man vunnit i medelklassområden. Uppenbarligen har man inte lyckats förmedla hur man vill förändra livet till det bättre för de människor som lever i de områden där risken för att drabbas av kriminalitetens konsekvenser är som störst.

– Det spelar säkert in att det bedrivits en desinformationskampanj mot socialtjänsten, men i grunden handlar det om att vi inte har hunnit se förändringarna på marken. När vi pratar om otrygghet och gängskjutningar så är det de områdena som lider mest av det. Det är där det verkligen gör människors liv fruktansvärt jobbigt. Det läxan måste vi ta åt oss och ta tag i, säger Leif Jakobsson.

Ida Karkiainen tillägger:

– De frågorna är inte helt olika de frågor vi brottas med i glesbygdsområden. Det vill säga man har sett hur service och decentralisering har försvunnit, hur statliga arbetstillfällen är borta. Det finns en känsla av att det offentliga inte riktigt bryr sig. Det är samma känsla av att samhällsutvecklingen går åt fel håll. Man tycker inte att vi har gett dem de svaren.

Detta är också områden där Socialdemokraterna är ”vana vid” att vara stora. Det här gäller till exempel valdistrikt med många utrikes födda. I många av de här valdistrikten har också valdeltagandet minskat mer än genomsnittet. Kanske har man tagit väljargrupper för givna?

En av de rekommendationer som valanalysgruppen ger partiet är just att inte ta några väljare för givna. Man konstaterar att under mandatperioden har ansträngningarna att fånga in vissa väljare skrämt bort andra grupper av väljare. Detta måste Socialdemokraterna arbeta hårt för att undvika i fortsättningen. Svårt i en polariserad tid men kontentan är att man måste hitta de breda politiska lösningarna som förenar stora gruppers intressen.

En annan rekommendation valanalysgruppen vill ge är att själva politikutvecklingen måste prioriteras mer. Det går inte att förlita sig på röster mot något. Något som Centerpartiet också dyrt fått lära sig.

– De politiska prioriteringarna hade behövt fyllas med mer konkretion. Vi ska inte bara säga att det behöver vändas på varje sten för att bryta segregationen. Det måste också konkretiseras med en handlingsplan i tio punkter: Det här vill vi. Människor måste förstå vad vi vill, säger Ida Karkiainen.

Här finns hela valanalysen.

Fotnot: Valanalysgruppen har bestått av Leif Jakobsson, Ida Karkiainen, Ilko Corkovic,
Aylin Fazelian, Aida Hadžialić, Johan Ingelskog, Erik Nises, Lisa Nåbo, Catharina Piazzolla,
Annika Strandhäll, Björn Wiechel och Therese Guovelin.