Andersson måste lämna besked på måndag

Magdalena Andersson har fått mer tid av talmannen för att söka stöd för en regeringsbildning. Hon ska ha en avstämning med talmannen på fredag men har fått tid på sig till på måndag. Tidigast nästa onsdag kan kammaren rösta om Sveriges första kvinnliga statsminister.

– Under vårt möte informerades jag om att sonderingsuppdraget går framåt men behöver ytterligare någon tid. Jag är mån om att Sverige skyndsamt ska få en ny regering men arbetet bör samtidigt inte forceras. Jag har därför givit Magdalena Andersson ytterligare några dagar till hennes uppdrag, sa talman Andreas Norlén efter mötet med Magdalena Andersson på tisdagsförmiddagen.

En majoritet av riksdagens ledamöter behöver inte rösta för en statsminister men måste däremot acceptera den – om minst 175 ledamöter röstar mot går förslaget inte igen. Centerpartiet har redan signalerat att de kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister men hon behöver accepteras även av Vänsterpartiet.

Enligt Magdalena Andersson pågår nu konstruktiva samtal med Vänsterpartiet, vilket är möjligt eftersom januariavtalet har fallit.

– Jag är naturligtvis redo att göra eftergifter så att vi kan komma överens men naturligtvis bara om det leder till Att Sverige får en regering på plats, sa hon på en pressträff under tisdagen.

Hon vill inte kommentera vilka sakfrågor som diskuteras.

– Min bedömning är att för att nå framgång i en förhandling handlar det om att bygga förtroende och det gör man bäst genom att samtala med varandra i förhandlingsrummet och inte via andra kanaler.

Magdalena Andersson ska slutrapportera sitt uppdrag till talmannen senast måndag 22 november klockan 13.00. Om talmannen då finner att han kan föreslå Magdalena Andersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker också samma dag och den andra bordläggningen sker tisdag den 23 november.

I så fall kan omröstningen om Sveriges första kvinnliga statsminister genomföras onsdag den 24 november klockan 9.00.