Andersson: Lööf sprider alternativa fakta

Finansminister Magdalena Andersson (S) anklagar Annie Lööf för att vilseleda om stora välfärdssatsningar som i själva verket är ännu större nedskärningar.

– När man presenterar motionen har man valt att inte redovisa vissa fakta.

Centerpartiet hävdar att de stärker välfärden med 25 miljarder i sin skuggbudget.

Men när nu finansministerns medarbetare har granskat tabellverket i Centerns budgetmotion så menar de att partiet istället skär ned på välfärden med närmare 40 miljarder kronor 2018–2020.

– Man säger att man satsar 25 miljarder och samtidigt glömmer att säga att man skär ned 66 miljarder och att summan blir minus 40. Det är att inte visa korten öppet på vad man gör, säger Magdalena Andersson (S).

Annie Lööf förklarar att partiet tar bort ineffektiva riktade statsbidrag och omfördelar det till generella satsningar.

– Det innebär att de lokala politiker som sitter runt om i landet kan se till att välfärden på orten kan förstärkas utifrån de behov som finns, säger Annie Lööf enligt TT.

Men det räcker inte som förklaring, enligt finansministern. Det handlar bara om 25 miljarder, därutöver skärs ytterligare 40 miljarder bort.

– Centerpartiet gör mycket stora nedskärningar på bland annat sjukvården. Men skär ned mer än man satsar på generella bidrag på kommunerna. Det är klart att det skulle påverka sjukvården rejält, säger Magdalena Andersson.

Centerpartiet, som vill sänka skatten mest av allianspartier, 35 miljarder, hade i sin budgetpresentation inte heller med den sedvanliga jämförelsen med regeringens satsningar för varje utgiftsområde, som gör det lättare att granska.

Även Moderaterna sprider siffror som finansministern ifrågasätter starkt. Det handlar om en graf om att partiet satsar mer än regeringen på rättsstat, försvar, skola och sjukvård.

Men tittar man på utgiftsramarna i budgetmotionen för 2018 så ger partiet inte mer pengar till försvaret, tvärtom 1,5 miljarder mindre till sjukvården och runt 2 miljarder mindre till utbildning.

Trots att Moderaterna har besparingar jämfört med regeringen på 35 miljarder 2018 så hävdar Ulf Kristersson att ”det finns ingen förlorare” på Moderaternas budget, ”bara vinnare”.

– Allt som de skär på finns det naturligtvis förlorare bakom. 1,5 miljarder på sjukvården det är klart att det innebär fler oroliga mammor. Man skär mycket i arbetsmarknadspolitiken och på utbildning. I ett läge där vi vet att många nyanlända behöver komma i arbete. När vi behöver ha utbildningsinsatser, så är det väldigt olyckligt att skära i de åtgärder som ska öka matchningen och förbättra möjligheterna, säger Magdalena Andersson.

– De återinför också den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Det drabbar alla som är långtidssjukskrivna. De säger också nej till våra landsbygdssatsningar, så människor som bor i glesbygd som skulle behöva få bättre förutsättningar till kommersiell och statlig service skulle gå miste om det.

I Sverigedemokraternas motion har finansdepartementet funnit rena felräkningar på ett par miljarder.

Om övriga partiers motioner säger Magdalena Andersson:

– Moderaterna skär på biståndet, man frångår det av riksdagen beslutade enprocentsmålet för biståndet. I ett läge med mycket stor humanitära utmaningar i omvärlden är det viktigt att behålla biståndsmålet.

– 90 procent av Liberalernas inkomstförstärkningar går till inkomstgrupp 9 och 10, alltså de rikaste tjugo procenten av befolkningen. Medan de fyra lägsta tiondelarna får försämrad disponibel inkomst.

– KD har Sverigerekord i jobbskatteavdrag där de åtta olika jobbskatteavdrag och totala skattesänkningar på 34 miljarder.

– Sammantaget vill allianspartierna sänka skatten med 106 miljarder kronor. Utöver de 130 miljarder de sänkte skatten med under åtta alliansåren.

– SD skär 50 miljarder, mest på integrationsområdet. De tar bort etableringsersättningen som man får de första två åren. Det är 5,2 miljarder. När staten inte längre ska ta ansvar för etablering av nyanlända innebär det att kommunerna kommer att få ta det ansvaret via försörjningsstödet. Totalt sparar SD 9 miljarder på kommunerna, minst.

Spara