Amalia Rud Pedersen: Magdas mission possible

Samhället borde agera lika kraftfullt mot segregationen som det har gjort mot Corona, menar Amalia Rud Pedersen.

”Jag kommer att vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka gängen”. Så valde socialdemokratins, och troligtvis Sveriges, nästa ledare att formulera sig när hon presenterades av valberedningen i förra veckan. Om 2010-talet handlade om att ”återställa” den välfärd som Reinfeldtregeringen slaktat, så hoppas jag att 20-talets stora projekt blir att bryta den segregation som har klyvt vårt samhälle itu under hela min livstid.Inom krisforskningen skiljer man på snabba och långsamma kriser. Snabba kriser består av oförutsedda händelser, långsamma kännetecknas av ignorans, ovetenskap eller förnekelse av krisen som sådan.

Om Corona har visat på bristerna i hur det är att hantera en snabb kris, så har 30 år av klimatförnekande visat hur dåliga vi hittills har varit på att hantera en långsamt växande kris.

Magdalena Andersson har rätt i att segregationen är det största samhällsproblemet som vi har i dag

Samtidigt har pandemin tydliggjort att staten och samhället i stort har enorm handlingsförmåga om man tvingas hantera en kris. Magdalena Andersson har rätt i att segregationen är det största samhällsproblemet som vi har i dag.

Segregationen ligger uppströms i förhållande till problem som växande klyftor i pensioner, arbetsskador, hälsa, levnadsår, utbildning och inkomst. Segregationen driver kriminaliteten och skjutningarna. Segregationen minskar samhörigheten och fräter sönder den solidariska samhällsgrund som Välfärdssverige är byggt på.

smärtsamt medvetna om hur långsiktigt dyrt kortsiktigt tänkande är

När pandemin slog till blev vi smärtsamt medvetna om hur långsiktigt dyrt kortsiktigt tänkande är. De pengar som man på kort sikt har sparat genom att skära ner på beredskapslagren förlorande man mångdubbelt när man fick betala dyra pengar för skyddsmaterial när krisen väl slog till.

På samma sätt är det med segregationen. De satsningar mot segregation som vi avstår från i dag kommer vi bli tvungna att betala för senare, och då med fördröjningsränta i form av ökade klyftor, barnfattigdom och kriminalitet.

Låt oss verkligen ta fasta på pandemins lärdomar. Samhället och politiken kan – ifall samhället och politiken vill – lösa riktigt stora kriser. Jag tror att det är dags att vi använder våra erfarenheter från pandemibekämpningen, medan de ännu är färska i minnet, för att ta ett nytag i hur vi bekämpar segregationen.

Magdalena Andersson kommer med största sannolikhet att bli den mest meriterade statsministern i Sveriges historia. Få har haft sådant skäl till självförtroende för sin förmåga att åstadkomma riktig förändring som hon har nu.

bekämpa segregationen lika hårt som hon bekämpat coronaviruset?

Samtidigt frågar sig många vad henne stora projekt ska bli. Kan det vara så att det blir ett Magdas Mission Possible: Att bekämpa segregationen lika hårt som hon bekämpat coronaviruset?

Amalia Rud Pedersen är student och fritidspolitiker i Göteborg