Alternativa bränslen till flyg en bristvara

EU är på väg att få nya stränga regler om flygbränsle – men det kan bli svårt att hitta de fossilfria alternativen. Illustration: Ylva Säfvelin/AiP

EU-parlamentet har godkänt den nya lagstiftningen för hållbara flygbränslen som kräver att 70 procent av flygbränslet ska vara hållbart år 2050. Men enligt experter är det svårt att se varifrån det “gröna” bränslet ska komma. Biobränsle är en begränsad resurs och syntetiska bränslen är långt ifrån att produceras i tillräcklig mängd.