Almedalen – från valmöte till mötesplats för tusentals

Starten på Almedalsveckan var ett valmöte med Krister Wickman och Olof Palme 1968, i dag har partiledarna ett rullande schema. Foto på Magdalena Anderssons tal 2022: Tommy Söderlund/Region Gotland. Foto 1968: Hans Hemlin

Det började på en mobil scen 25 juli 1968 på initiativ av S-riksdagsledamoten Georg Pettersson. I dag är Almedalsveckan en av landets största evenemangsveckor och har inspirerat till liknande mötesplatser även i andra länder. Men pandemin och en kortare vecka har inneburit att antal arrangemang har sjunkit.