Fler blocköverskridande styren

Spiller ingen tid – efter 24 år vill S-laget i Solna hinna mycket kommande mandatperiod. Det nya styret bestående av S, V, C och MP är mitt i budgetförhandlingarna inför 2023 och har stora planer för kommande mandatperiod. Foto: Amanda Schulin

Trots att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten var det många socialdemokrater i kommunerna som efter förhandlingar kunde inta de lokala styrena. Förutom en förskjutning där Socialdemokraterna vinner mark i storstäder och tappar på delar av landsbygden så ökar de blocköverskridande konstellationerna.