Allt du behöver veta om EU-valet 2024

I juni är det dags igen. Bilden till vänster är från en vallokal i franska Alsace vid valet 2019. Foto: Brigitte Hase/EU

6–9 juni hålls val till Europaparlamentet i alla medlemsländerna. Men redan 22 maj går det att rösta i Sverige. Här är allt du behöver veta om valet.

Vem får rösta i EU-valet?

För att få rösta i valet till Europaparlamentet i Sverige ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett annat EU-land och vara folkbokförd i Sverige.

Medborgare i annat EU-land som är folkbokförd i Sverige måste senast 30 dagar före valdagen anmäla att de vill rösta i Sverige. Valmyndigheten skickar ut information om hur det går till att anmäla sig till röstlängden.

När hålls Europaparlamentsvalet?

För den som befinner sig utomlands är 16 maj första dagen att rösta på svenska ambassader och konsult. Röstmottagningen sker under olika perioder i olika länder.

22 maj startar förtidsröstningen i valet i Sverige. Alla röstberättigade som är bosatta i Sverige ska då ha fått sina röstkort.

Valdagen i Sverige är söndag 9 juni. På valsedeln finns information om din vallokal och öppettider på valdagen. Id-handling måste tas med till vallokalen. Det går också att rösta med bud.

Sverige utgör en valkrets så partierna har en valsedel i hela landet.

När vet vi resultatet?

Cirka en vecka efter valdagen är de svenska rösterna färdigräknade och Valmyndigheten avslutar formellt valet genom att publicera resultatet. Sverige väljer 21 av de 720 ledamöterna i parlamentet.

16–19 juli samlas det nya parlamentet för första gången i Strasbourg.

Efter valet kommer de nyvalda parlamentarikerna att göra upp om vilka partigrupper som ska formas. Det krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att bilda en grupp. 

I det nuvarande parlamentet finns sju partigrupper:

  • Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
  • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Renew Europe Group
  • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Gruppen Identitet och demokrati 
  • Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL

Vad gör Europaparlamentet?

Europaparlamentet utgör den lagstiftande delen av EU och är en av unionens sju institutioner.

En majoritet av Europaparlamentet måste godkänna Europeiska rådets (medlemsstaternas stats- och regeringschefer) kandidater till den nya EU-kommissionen, som ska väljas senare i år.

Europaparlamentet beslutar om EUs lagstiftning, inklusive flerårsbudgeten, tillsammans med Europeiska unionens råd/ministerrådet.

Europaparlamentet utövar också en kontrollfunktion i förhållande till andra EU-institutioner.