Alliansmanifestet: Inte ett ord om organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten nämns inte med ett enda ord i Alliansens valmanifest.

– Det här är den viktigaste kriminalpolitiska frågan. Det är fruktansvärt pinsamt, säger förre justitieministern Thomas Bodström (S).

I de olika blockens respektive valmanifest pekas de viktigaste frågorna för nästa mandatperiod ut. När det gäller ”Jobbmanifestet”, Alliansens politiska program för 2010–2014, så är den organiserade brottsligheten en ickefråga.

– Jo, det är en rad åtgärder, massor av förslag, säger justitieminister Beatrice Asks (M)
pressekreterare Mikael Valfridsson.

– … (Bläddrar i papper.)

– … Här på sidan 41.

Var då? Inte i valmanifestet?

– I Alliansens rättspolitiska program.

Faktum är att den organiserade brottsligheten inte nämns med ett enda ord i hela det 48-sidiga valmanifestet.

På tre sidor går Alliansen igenom vad de vill göra inom polis- och rättsväsendet för de kommande fyra åren. Det är lång uppräkning av allt från kommunernas kontakt med unga brottslingar, över minskad alkoholkonsumtion till bättre it-stöd.

Andra frågor som får plats är familjens ansvar, civilkurage, handläggningstider och att utreda polisens organisation. Men inte kampen mot organiserade brottsligheten.

Tvärtom skriver Alliansen att straffen för återfall i grova brott har redan höjts och nu är det straffsatserna för ”övriga brott” som behöver prioriteras.

– Det är en känslig potatis som de inte vill ta i. Talar man om organiserad brottslighet
så blir Ask alldeles vit i ansiktet. Det fruktansvärt pinsamt. Men de vill väl inte
ha frågan i valrörelsen, säger Thomas Bodström (S).

Socialdemokraterna vill kraftsamla rättsväsendets enheter till en nationell spetsorganisation mot organiserad brottslighet. Rikskriminalpolisen, Säpo och Ekobrottsmyndigheten föreslås slås samman till Polisens riksorganisation
mot ekonomisk och organiserad brottslighet.

– Vi har de kunskaper som behövs och de strukturer som krävs för att öka det samlade trycket mot den organiserade brottsligheten. Vad som behövs nu är en bred mobilisering och tydligare arbets- och samverkansformer för att skapa uthållighet och fler gemensamma insatser, har justitieminister Beatrice Ask (M) sagt i riksdagen.

Men det håller inte Allianskollegan Folkpartiet med om utan har en helt annan verklighetsbeskrivning:

– I Sverige sprider sig den grova brottsligheten. Värdetransporter rånas återkommande, polishelikoptrar och polisstationer blir beskjutna och otryggheten breder ut sig hos de mest utsatta, säger Johan Pehrson Folkpartiets rättspolitiske talesperson i ett uttalande.

– Ask har sjösatt en organisation med olika mindre enheter runt om i Sverige och det fungerar ju inte alls. Det tycker inte heller Polisen. Och inte heller Folkpartiet, säger Thomas Bodström (S).

Folkpartiet har lagt förslag som ligger nära Socialdemokraternas.
Men det kom alltså inte med i valmanifestet.

Fredrik Reinfeldt (M) kritiserade nyligen den rödgröna valplattformen särskilt för få besked om rättspolitiken.

Avsnittet är också kortfattat, men enligt Bodström är prioriteringen tydlig. I
i andra raden står:

”Ta upp kampen mot den organiserade brottsligheten.”

– Vi har varit överens om att vi ska ha en nationell organisation, nu har vi kommit med ett förslag. Jag har fått riktigt positiva reaktioner från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger Bodström.

– Vi tycker att det här är den viktigaste kriminalpolitiska frågan. Det märkliga
med borgarnas kriminalpolitik är att de är så oerhört släpphänta mot de tyngsta
kriminella, medan de ska hålla på och jaga 8-9-åringar i skolorna. Vi tycker tvärtom,
att man ska vara hård mot dem som förstör vårt samhälle och hotar vår demokrati.

AiP har förgäves bett Beatrice Ask (M) att kommentera varför den organiserade brottsligheten inte nämns i valmanifestet.