Alliansens svekhyckleri om bensinskatten

Regeringen sviker sina vallöften. Det är en av Moderaternas och alliansens viktigaste talepunkter. Det gäller framför allt bensinskattehöjningen.

Detta trots att alliansen höjde bensinskatten ett år efter valet 2006 – i strid med löften från Moderaterna och Kristdemokraterna om en rejäl sänkning.

”Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson lovade dyrt och heligt inför valet 2014 att drivmedelsskatterna inte skulle höjas. Det löftet är nu flerfaldigt brutet.”

Det skrev Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Ulf Berg (M) i Expressen förra veckan. En i raden av borgerliga politiker som tagit till brösttoner om valsvek.

Det ”heliga” löfte Ulf Berg (M) hänvisar till är ett uttalande Magdalena Andersson (S) gjorde i en SVT-debatt i augusti 2014.

– Det är jättedyrt att tanka bensin som det är. Vi ser inget behov av att höja bensinskatten.

Finansministern aviserade ändå i våras en skattehöjning med 44 öre per liter bensin och 48 öre per liter diesel. Hon hänvisade till att det var en kompromiss i förhandlingar med Miljöpartiet, men att det halverade oljepriset begränsar effekten.

– Oljepriset har sjunkit med 50 procent, det är det ena som har hänt. Det andra är att vi sitter i regering med Miljöpartiet, sa Magdalena Andersson.

Huruvida det var ett dyrt och heligt löfte, kan alltså diskuteras. Miljöpartiets position var däremot väl känd. MP gick till val på 70 öre i höjd bensinskatt. En höjning låg alltså i korten.

M-kritiken är ändå oförsonlig i dag.

– I valrörelsen lovade statsministern att bensinskatten inte skulle höjas. Den 27 mars informerades vi om att det ska den visst det. Löfte efter löfte sviks nu. Jag förstår att svenska folket frågar sig vad ett löfte från statsministern egentligen är värt. Vilka fler löften avser statsministern att svika? Och när kommer nästa skattehöjning som familjer och väljare får betala för? undrade Anna Kinberg Batra i riksdagens frågestund.

Detta trots att alliansledaren borde ha en viss förståelse. Situationen är nämligen identisk med hennes eget agerande 2007. Då, likaledes ett år efter maktskiftet, kom beskedet att bensinskatten höjs med 29 öre litern och dieselskatten med 55 öre.

På sin partistämma inför valet hade Moderaterna förespråkat sänkt bensinskatt. I M-budgetmotionen för 2006 föreslogs en sänkning av bensinskatten med 15 öre och 30 öre på dieseln.

En extra stor överraskning var det för KD-väljarna. Göran Hägglund (KD) hade lovat sänka bensinskatten med hela 1,30 kronor och till och med utfärdat ”garantibevis” för det i valrörelsen.

– Väljarna ska kunna ställa oss till svars för vad vi lovar i dag, sa Hägglund i sitt sommartal 2006.

Närmare ett heligt löfte än så är svårt att komma. Väljarna hade goda skäl att tro på KD-garantin, även om det inte ingick i valmanifestet. Moderaterna ville sänka bensinskatten och Folkpartiet hade sagt att de kunde överväga en sänkning om priset ökade.

Framför allt aviserade inget parti en höjning inför valet 2006, till skillnad från Miljöpartiet 2014.

Ändå blev det en höjning. Den presenterades i samband med alliansens ettårsfirande på Berns i Stockholm. Rubriken i Expressen var ”Först svek – sen fest”.

En av dem som hade förhandlat fram höjningen var Jakob Forssmed (KD), statssekreterare i statsrådsberedningens samordningskansli. Han var Hägglunds stabschef 2006 när garantin på bensinskattesänkningslöftet utfärdades.

Ändå rasade Jakob Forssmed, i egenskap av Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson, mot höjningen i mars 2015:

– Det finns uppenbarligen två Socialdemokratiska partier i Sverige. Det finns (S)-före valet och (S)-efter valet.

– Före valet skulle bensinskatten inte höjas, efter valet är det inga som helst problem att göra det. Löftesbrotten staplas på varandra, förklarade Forssmed,

När KD och Hägglund återkopplade garantibeviset till väljarna 2010 markerades löftet om sänkt bensinskatt med ett grön kryss ”delvis klart” med hänvisning till att partiet ska ”söka andra vägar än… sänkt skatt på drivmedel”.

Det svikna löftet om sänkt bensinskatt påstods alltså delvis uppfyllt via en höjning.

Moderaten Ulf Berg, som nu är kritisk, satt i skatteutskottet 2007 och röstade personligen igenom alliansens höjning av bensinskatten. Även Anna Kinberg Batra satt i riksdagen när alliansen svek löftet om sänkt bensinskatt.

”Hur tror alliansens riksdagsmän och företrädare att detta svek kommer att uppfattas av väljarna? Kommer vi någonsin att kunna lita på löftena och uttalanden från alliansen när man i denna fråga kan agera precis tvärtemot vad man sagt och lovat?”

Det skrev Bensinskatteupprorets talesperson, Kenneth Winsborg, i Aftonbladet i januari 2007.