Alliansens egen Wetterstrandaffär

Välfärdsutvecklingsrådes slutrapport. Maria Larsson, Annie Lööf och Göran Hägglund.. Foto & Copyright:Martina Huber/Regeringskansliet

Kritiken är hård mot att Maria Wetterstrand gynnas av förslagen i den utredning hon lämnat till regeringen.

Alliansen lät de privata omsorgsdirektörerna utreda hur de kunde tjäna mer pengar.

Flygbränsleutredaren Wetterstrand sitter i styrelsen för Cortus Energy som vill producera förnybart bränsle. Under utredningen har Wetterstrand köpt mer aktier. Börskursen har också stigit efter utredningen.

– Det är väldigt allvarligt. Det väcker en rad frågor om utredningens oberoende och vilka rutiner som finns på departementet för att säkerställa att de utredare man väljer är oberoende, säger Jessica Rosencrantz (M) till TV4.

På frågan om att äga aktier i ett bolag i den bransch man utreder, säger Rosencrantz:

– Vårt ansvar är att granska regeringen ytterst. Jag tar även del av anklagelserna mot Maria Wetterstrand både och är allvarligt.

Men att utredarna själva skulle tjäna mer pengar var själva utgångspunkten när alliansregeringen tillsatte Välfärdsutvecklingsrådet för att gynna den privata vård- och omsorgssektorn.

Bolagen dominerade rådet. Kommunal hoppade av i protest. Drivande var omsorgsjätten Attendos koncernchef Henrik Borelius, som föreslog att privata företag skulle få utmaningsrätt på all kommunal verksamhet.

Läs mer : AiP / Attendos vd regeringens välfärdsrådgivare

Kritiken mot rådets rapport liknar den som nu riktas mot Wetterstrand. Men välfärdsutvecklingsrådet hade rakare rör till plånböckerna. Borelius aktieinnehav var värt cirka 300 miljoner. Han tjänade 17 miljoner på Attendos vinstutdelning 2013.

Henrik Borelius är bror till förra handelsministern Maria Borelius (M).

Välfärdsutvecklingsrådet föreslog i sin slutrapport ett ersättningssystem som ”ger utförarna en möjlighet till ett sunt ekonomiskt utrymme”.

– Risken är överhängande att ledamöternas egna ekonomiska intressen direkt påverkar de råd som de ger, menade Christin Hagberg (S) när kritiken mot välfärdsutvecklingsrådet debatterades i riksdagen.

– Jag tar lätt på den här typen av kritik som jag tycker är låg, billig och populistisk, svarade socialminister Göran Hägglund (KD).