Alliansen i Kronoberg sänker vårdlönerna

S-gruppledarna Henrietta Serrate och Robert Olesen är kritiska till att det extra ob-tillägget tas bort. Foto Alexander Hall.

Mitt under växande coronakris, när alla tävlar om att höja vårdpersonal till skyarna, avskaffade Region Kronoberg ett extra ob-tillägg som det tidigare S-styret infört till all personal.

– Från och med nu jobbar alla som jobbar obekväma tider med sämre lön, trots läget, säger Henrietta Serrate (S), regionråd i opposition.

Under förra mandatperioden införde det dåvarande socialdemokratiska styret i Region Kronoberg ett extra ob-tillägg, utanpå det som finns i kollektivavtal, för all personal inom vården som jobbar obekväma arbetstider. Det var ett led i regionens arbete att säkra kompetensförsörjning och att motverka ökade kostnader för hyrpersonal.

Efter valet fick regionen ett borgerligt minoritetsstyre som styr med stöd av Sverigedemokraterna. Det har nu avskaffat det extra tillägget för de flesta yrkesgrupper – framför allt inom Kommunal – och sänkt tillägget med hälften för dem som var kvar. I praktiken innebär det mindre pengar i lön, samtidigt som regionen rustar sig för den förväntade ökningen av antalet coronasmittade.

– Vi gjorde ett paket som vi kallade ”attraktiva arbetsgivare” och det här var den stora delen. Vi kommer att kämpa för att det ska vara kvar, säger Robert Olesen, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (S).

– Det man spar in på att ta bort ob-tillägget är 25 miljoner kronor på ett helår. Vi lägger ungefär mellan 150 och 180 miljoner kronor på hyrpersonal så vi menar ju att det finns pengar att spara, säger Henrietta Serrate, som har försökt väcka frågan om att återinföra tillägget i kommunens arbetsutskott de senaste veckorna.

Enligt Socialdemokraterna hade åtgärderna för att inte bli beroende av hyrpersonal gett resultat, men det borgerliga styret har inte prioriterat frågan.

– Vi har fått ökade kostnader för hyrpersonal igen och när vi även minskar på personalsatsningar är vi rädda att det kommer att öka igen, säger Henrietta Serrate.