Allas barn är allas ansvar i samhället

Menar vi allvar med att vända på varje sten, bryta segregation och parallellsamhällen, så börjar vi med de sociala, kulturella och ekonomiska hindren för barn och ungdomar att verka i och ta del av det samhället erbjuder.

Ska vi undvika att unga fastnar i kriminalitet finns det inget viktigare än att stärka jämlikheten i samhället. Det skriver Jan-Erik Frödeberg i Linköping.