Alla ska med i S gröna omställning

Det är ofta svårt och dyrt att vara med i klimatomställningen. Det vill Socialdemokraterna ändra på genom sitt klimatpaket inför valet, som bland annat innehåller en fördubbling av offentliga laddstolpar och stöd till energi­effektivisering i flerfamiljshus.