”Alla folks frihet, hela världens fred står fast”

Morgan Johansson leder tillsammans med Peter Hultqvist uppdateringen av S internationella program. Stora bilden från förstamajdemonstrationen i Stockholm 2019. Foto: Ylva Säfvelin/AiP och Felix Berglund

– Vi ska bli ännu mer offensiva och tydliga i våra ställningstaganden men samtidigt jobbar vi efter devisen ny tid men klassiska värderingar.
Det säger Morgan Johansson som tillsammans med Peter Hultqvist leder arbetet med att revidera Socialdemokraternas internationella program.