Äldst och yngst på kongressen

Sebastian Rasmusson, 16 år, från Västernorrland och Sven Britton, 80 år, från Stockholm är kongressens yngsta respektive äldsta ombud. En sak de är överens om är att Socialdemokraterna behöver bättre representation av deras respektive grupper, ungdomar och seniorer.

– Att lyfta de ungas engagemang tydligare i det organisatoriska programmet, vi måste bli bättre på att lyfta unga i den här rörelsen och vi behöver få in konkreta skrivningar i det organisatoriska programmet, säger Sebastian Rasmusson om vad som blir viktigast på partikongressen.

– Vi är väldigt besvikna för att 65 plus inte är representerade i våra politiska församlingar, säger Sven Britton, och tillägger:

– Det är två ytterligheter – ”les extrêmes se touchent”.

Förutom frågan om åldersrepresentation är Sven Britton och hans delegation inriktad på att driva på för att introducera hållbarhet som koncept i nästan alla politikområden. Medan Sebastian Rasmusson efterlyser skarpare skrivningar om att bekämpa psykisk ohälsa i stycket om elevhälsa och vill skapa jämlikhet genom ett integrerande skolval.