Åkesson bortförklarar u-svängen i flyktingfrågan

Migrationsminister Anders Ygeman (S) och Jimmie Åkesson (SD) debatterar flyktingmottagande i Aktuellt.

Sverigedemokraterna, som förklarat att ”Sverige är fullt”, öppnar nu för att ta emot flyktingar från Ukraina.
Jimmie Åkesson (SD) menar att det inte handlar om en politisk omsvängning under galgen. Men SD:s förklaringar bryter på flera punkter från partiets tidigare ståndpunkter.

Jimmie Åkesson (SD) förklarar u-svängen från flyktingstopp till mottagande av ukrainska flyktingar med att det nu handlar om kvinnor och barn från vårt närområde.

– Det är en stor skillnad från 2015 eller tidigare flyktingvågor till Sverige. Det här handlar om kvinnor, barn och gamla människor nästan uteslutande från ett närliggande land. Inte människor som flyr över hela Europa för att ta sig till just Sverige och kunna leva på vår välfärd, säger Åkesson i Aktuellt.

Men migrationsminister Anders Ygeman (S) menar att Åkessons förklaring om närområde inte hänger ihop. 

– Från Åkessons Sölvesborg är det närmare till Srebrenica och Sarajevo än till Mariupol. Ändå ville inte Åkessons parti ta emot några flyktingar från Jugoslavien.

– Till för två veckor sedan ville man stoppa ukrainare från att komma in i landet, att ”Sverige är fullt”, säger Anders Ygeman.

Jimmie Åkesson förklarar det med att det tidigare har förts ”en ansvarslös invandringspolitik”, där hundratusentals människor har kommit till Sverige som inte har kunnat bli en del av det svenska samhället.

– Jag menar att kvinnor och barn från Ukraina har avsevärt bättre möjligheter att bli en del av det svenska samhället om det här blir långvarigt, säger Åkesson.

Men även detta är efterhandskonstruktion under politiskt tryck efter invasionen, menar Ygeman.

– Man menade ju förut att Ukraina var ett hot mot den västerländska kulturen. 

Han hänvisar till Sverigedemokraternas partiprogram 1996–1999, som gällde när Jimmie Åkesson valdes in i partistyrelsen.

SD-programmet förklarade att kriget i Jugoslavien åskådliggjort tydliga kulturgränser i Europa, där ”Sverige tillhör den västerländska kulturkretsen” medan bland andra ukrainare tillhör ”den bysantinska kulturkretsen”, vars folk inte borde välkomnas till Sverige.

”På det nationella planet har vi också kunnat notera ett växande antal konflikter som har sin grund i att vi tillåtit migranter från främmande kulturkretsar att slå sig ned i vårt land. Denna utveckling måste stoppas. Det är helt enkelt fråga om Sveriges och den övriga västvärldens överlevnad.”

I dag hävdar Åkesson att ”Ukraina är ett kristet land med en kultur som är mycket mer närbesläktad med vår egen”. (Aftonbladet 31/3)

Det var just flyktingmottagandet från kriget i det forna Jugoslavien som fick Jimmie Åkesson att gå med i Sverigedemokraterna 1995. Över 100 000 sökte då skydd i Sverige, varav drygt 70 000 stannade. I gruppen fanns även muslimer från Bosnien.

I dag säger Åkesson alltså att ukrainare har större möjligheter att integreras. Men faktum är att just flyktingarna från det forna Jugoslavien är ett exempel på lyckad integration. 

Den förra borgerliga regeringen lät utreda hur det gått för den gruppen.

– Vi kan se att flyktingarna från Balkan har lyckats bättre än andra grupper, konstaterade Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi med inriktning på arbetsmarknad, vid Linnéuniversitetet i SvD 2015, 20 år efter flyktingvågen.

De flyktingar som kom hit som barn visade sig till och med ha högre utbildning än inrikes födda och en lika hög sysselsättningsgrad som barn till inrikes födda.

Åkesson menar att det är skillnad på flyktingar och flyktingar. I Aftonbladet skriver han att ”muslimska män”, ”proffsflyktingar”, främst flytt av ekonomiska anledningar.

”Det är klart att belastningen på samhället, ekonomiskt, socialt och kulturellt, inte blir lika förödande som vid tidigare massinvandring från kulturellt avlägsna länder.”

– Han gör skillnad på folk utifrån religion och hudfärg, säger Ygeman som anklagar SD för falska förklaringsmodeller och historierevision av kriget i Syrien och Jugoslavien.

Regeringen vill nu stifta en lag som säkerställer att alla kommuner delar på mottagandet, utifrån storlek och tidigare mottagande inklusive eget boende. Samma principer som gäller för bosättningslagen, som infördes 2016, ska gälla. 

Enligt bosättningslagen blev kommuner skyldiga att ta emot nyanlända efter anvisning från Migrationsverket. En liknande lag behövs för att reglera anvisningar av ukrainska flyktingar som omfattas av EUs massflyktsdirektiv. Detta för att undvika en situation som den 2015, små kommuner med begränsade resurser som tog emot ett oproportionerligt antal flyktingar, som Ygeman uttrycker det.

Den lagen protesterade SD emot. Sölvesborgs kommunalråd Louise Erixon (SD) förklarade att hon var beredd att gå till domstol för att inte ta sin tilldelade andel.

– Jag tycker inte att det är rimligt att staten prackar på kommuner nyanlända utan att överväga förutsättningar och fråga vad kommunerna vill, sa Louise Erixon (SD) till TT.

Jimmie Åkesson och SD är emot lagkravet även nu.

– Låt oss börja med att de kommuner som vill ta emot och har en beredskap för att ta emot, göra det, säger Åkesson i Aktuellt.

Bosättningslagen har dock visat sig ha goda effekter. Enligt Riksrevisionens utvärdering 2021 bidrar den till kortare väntetider, jämnare fördelat mottagande mellan kommuner och bättre etablering för nyanlända på arbetsmarknaden.

– Gör vi inte den här lagändringen är det små kommuner i glesbygd som kommer att bära ett oproportionerligt stort ansvar, medan några få rika kommuner i storstad kommer att kunna undgå ansvar, svarar migrationsminister Anders Ygeman (S).

Sverige driver även på för en solidaritet inom EU. Anders Ygeman sätter nu press på de tidigare blockerande länderna, däribland Polen, att tänka om.

– Vi är beredda att bidra till en jämn fördelning i EU, men inte med mindre än att vi får en fungerande omfördelningsmekanism på plats.