Aida Hadžialic (S): Utvecklingen är oroväckande

Ulla var 61 år gammal och sökte vård på en akutmottagning i Stockholm. Hennes cancermedicin hade lett till en rad biverkningar. Hon skrevs in på akuten, fick en första undersökning, blev tilldelad en brits och väntade på hjälp. Det skulle ta 13 timmar innan hon blev inlagd på en strokemottagning.

I dag finns det tusentals berättelser från Stockholmsvården som ser likartade ut. Långa väntetider på regionens akutmottagningar har skapat en ohållbar situation för patienter och vårdpersonal. Underbemannade sjukhus har blivit vardag i Sveriges rikaste region.

Utvecklingen är oroväckande. Faktum är att samtidigt som patientinflödet minskar så ökar väntetiderna. Det är en kombination av en hög personalomsättning, problem med att rekrytera kompetens och att den offentligt ägda vården sedan länge underfinansierats av Moderaterna. Samtidigt som nya larm, vittnesmål och forskning strömmar in om konsekvenserna av dessa politiska beslut så har en samstämmig höger valt att ignorera problemen. Personalen flyr från Stockholmsvården. De som orkar stanna kvar straffas med övertidstimmar, som i dag växt till över en miljon. Ingen kan klandra dem som inte orkar arbeta kvar.

Vittnesmålen från sjukhusen har viftats bort som ”enskilda upplevelser av enskilda händelser”. Larmen från förlossningsvården har förbisetts när Moderaternas politiker har hänvisat till kundundersökningar. Låga budgetar har motiverats med sjukhuschefernas oförmåga att hålla budget. Den dåliga tillgången till vård i Stockholmsregionens kommuner har motiverats med att valfriheten är viktigare. Försämringen av anställdas villkor som att slopa vårdpersonalens OB-avtal på barnakuten, har motiverats med att det är en nödvändig nedskärning. Parallellt redovisar Region Stockholm varje år överskott på miljarder.

I vårt Sverige är det hög tid för politiker som vågar ta ansvar. Men i Moderaternas skyltfönster i Stockholm finns det bara politiker som ser undanflykter.

11 september är det val. Det är vår uppgift som Socialdemokrater i Region Stockholm att vända denna utveckling. Stockholmarnas berättelser måste tas på allvar.

  • Patientsäkra sjukhusen. Moderaternas sparkrav på sjukhusen ska bort så att vi kan anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för att kunna öppna fler vårdplatser och korta köerna
  • Bygg ut vårdcentralerna och ge stockholmarna en fast husläkare. Man ska inte behöva vara frisk för att orka vara sjuk. En kvälls- och helgöppen vårdcentral ska finnas i varje kommun och stadsdel.  
  • Ett rejält lyft för personalen. Vi föreslår 33 åtgärder för fler kollegor och bättre villkor. Några av åtgärderna är ett lönelyft, en utbildningssatsning, mer delaktighet och förbättrad schemaläggning.

Det räcker nu. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen. För vårdpersonalen och patienternas skull. Den som betalar rikets högsta skatt förtjänar politiker som tar ansvar. Region Stockholm kan bättre.

Aida Hadžialic (S) är regionråd i opposition i Region Stockholm