Aida Hadžialić: Politiker måste vara mer som Pippi Långstrump

I utgåvan ”Känner du Pippi Långstrump?” från 1947, finns det ett citat jag är förtjust i. 

– Den som är stark måste också vara snäll, står det i boken. 

Det är ett citat värt att tänka på. Inte minst för förtroendevalda som ska föra sig respektfullt i den allmänna debatten. Författaren Astrid Lindgren skulle nämligen lika gärna kunnat beskriva vad statsmannamässighet handlar om. 

Den människa med makt att forma ett samhälle måste nämligen bidra till ett bättre samtalsklimat för alla.

Politik ska visserligen kunna innehålla hårda tonlägen, bitska meningsutväxlingar och tuffa argumentativa linjer. Så har otaliga av mina replikskiften sett ut under min tid som förtroendevald. Men utspelen har alltid grundat sig i sakpolitik. 

Jag engagerade mig inte politiskt  för att vara elakast i rummet eller för att få tuffast rubriker i kvällstidningen. Precis som majoriteten av mina kollegor – oberoende politisk färg – valde jag i stället politiken för att skapa ett bättre samhälle för andra människor.

Vi förtroendevalda skulle tjäna på att komma ihåg varför vi engagerade oss och tänka noggrant på hur vi väljer att uttrycka oss. Det är i grunden en fråga om statsmannamässighet men också om att inte bidra till det höga tonläge som accelererat de senaste åren. 

I studien ”Fördomar om politiker i sociala medier”, som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2021, undersöks till exempel fördomar om politiker och hur dessa ser ut.

Studien visar att hälften av de kommentarer som skrivs om politiker på lokalmediers Facebooksidor är negativa. Nedsättande epitet används i hög utsträckning. Ord som idiot, as och hjärnslö är återkommande. 

Studien ligger i linje med en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ från 2021. 

I den uppger 26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Oroväckande anmäls allt färre av dessa till Polismyndigheten. 

Med denna utvecklingsom bakgrund tror jag att fler förtroendevalda skulle tjäna på att tänka på att man behöver väga sina ord noga. 

Vilken retorik vi makthavare väljer är vad som kommer sätta tonen för det demokratiska samtalet. 

Om vi politiker inte klarar av det. Hur ska vi annars kunna kräva det av landets väljare?

Aida Hadžialic (S) är regionråd i opposition i Region Stockholm