Aida Hadžialić: Moderaterna fortsätter svälta den offentliga vården

Det ser ut som att det moderata finansregionrådet tror på vad hon säger när hon tvingas ta emot 85000 underskrifter framför tusentals människor som protesterar framför Landstingshuset.

”De allra flesta är nöjda med förlossningsvården”, säger Svenonius. 

Sedan hänvisar hon till brukarundersökningar. Ett sorl av burop riktas mot henne från den breda allmänheten som är på plats i den lilla parken. Uttalandet möts med uppdämd frustration som i flera år har byggts upp hos vårdens personal. Trots att Moderaterna precis fått skjuta till en halv miljard till förlossningsvården är människorna på torget upprörda. En mamma med barnvagn viftar med en flagga. Avgå Svenonius, står det på den.

Det är enkelt att förstå dem.

Sedan Moderaterna tog makten för 15 år sedan har de gjort det till en sport att ducka ansvar. De har vägrat möta professionen i offentliga debatter, ignorerat vårdpersonalens larm och viftat bort vittnesmål från läkare i de egna verksamheterna som ”enskilda”. Samtidigt har de under flera år valt att ducka ansvarsutkrävande intervjuer. Parallellt har regionen varit underbevakad av traditionella medier.

Men när barnmorskorna tog plats i debatten förändrades allt. De utkrävde ansvar. De sade inte bara upp sig från sina arbetsplatser utan använde också sin grundlagstryggade rättighet och berättade för traditionella medier om sin arbetssituation. En av dem varnade för att barn nu riskerade att dö. Chefer på Södersjukhuset sade upp sitt arbetsmiljöansvar och lämnade. Kvinnorättsorganisationer bjöd in till manifestationer. Fler slöt upp bakom. Runt om i Sverige organiserade sig människor för att visa solidaritet. Vi socialdemokrater riktade politiska krav på förändring.

Moderaterna tvingades backa. Från att tidigare inte velat anslå en enda krona till förlossningsvården tillsköts 550 miljoner över en period på tre år. En princip om en barnmorska per födande klubbades.

Samtidigt måste man ställa sig frågan. Hade det verkligen behövt bli så här?

Nej, det hade det inte. Med ett politiskt ledarskap hade Region Stockholm haft en sjukvård och förlossningsvård i världsklass. Men när ideologiska preferenser går före vårdbehovet får det konsekvenser. Region Stockholm är Sveriges rikaste region, har de bästa geografiska förutsättningarna, störst möjlighet till kompetensförsörjning och den rikaste och mest välmående befolkningen. 2020 gjorde regionen ett överskott på 5,6 miljarder kronor. 2021–2022 kommer regionen att ha tagit emot 16 miljarder i statliga bidrag.

Samtidigt underfinansieras vården. Moderaterna prioriterar nämligen den privata marknaden över vår offentligt finansierade välfärd. Dyra vårdvalsmarknader dränerar sjukhusen på pengar och kompetens. Bara under 2020 kostade dessa 2,5 miljarder mer än vad de hade gjort med en kostnadsutveckling i linje med den övriga sjukvården.

Det är en utveckling som kommer fortsätta i Region Stockholm där en fjärdedel av Sveriges befolkning bor. Åtminstone tills ett nytt politiskt ledarskap träder i kraft. 

Förlossningsvården kanske vann en delseger förra veckan. Men samtidigt som Moderaterna under galgen tvingades skjuta till mer pengar smög de genom en annan förändring.

De beslutade att bara ge sjukhusen hälften av den ökning de behöver för att kunna bedriva sina egna verksamheter. 

Nu väntar därför ett livsfarligt nollsummespel. Det är upp till oss socialdemokrater att fortsätta utkräva ansvar. 

Vård efter behov måste garanteras. Vårdens pengar måste börja gå till vården.

Aida Hadžialić (S) oppositionsråd i region Stockholm