AI en del av Värmdös lösning för socialsekreterarnas arbetsmiljö

– Vi har ett styre som har en stark lyhördhet och ett starkt engagemang och intresse för att skapa den här hållbarheten, säger Birgitta Zaar, socialchef i Värmdö och den som föreslog att kommunen ska använda artificiell intelligens i socialtjänsten. Sam Assadi (S) är sedan valet ordförande i socialnämnden. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Värmdö jobbar som första kommun i landet med att ta fram en artificiell intelligens (AI) som kan avlasta socialsekreterarna med administrativa uppgifter.
– Det är viktigt för att skapa ett hållbart arbetsliv, säger Sam Assadi (S).