Agda Östlund har fått en minnesskylt

Agda Östlund och Nelly Thüring vid riksdagens öppnande 1922. Bild från en journalfilm.

Agda Östlund, den första kvinna som talade i talarstolen i Sveriges riksdag, har fått ett minnesmärke på Upplandsgatan 61 i Stockholm. Där bodde hon 1905–1925.

 

Agda Lundgren (1870–1942) föddes i ett arbetarhem i Köping. Pappan, Per Lundgren, jobbade på mekaniska verkstaden som i dag ingår i Volvo och mamma Ulrika såg till att såväl Agda som hennes tre bröder fick lära sig att sköta ett hem. Lika självklart var att alla barnen skulle ha en yrkesutbildning för att kunna försörja sig själva.

På den här tiden var det ett krav att ha en årsinkomst på 800 kronor för att få rösta. Det nådde inte Per Lundgren upp till så han jobbade extra för att klara rösträttsgränsen.

 

Agda utbildade sig till sömmerska och var aktiv i nykterhetsrörelsen där hon träffade sin make, Anders Östlund. De flyttade tillsammans till Stockholm 1896 där hon tidvis drev egen syateljé. I samband med rösträttsorganisationerna 1902 blev hon även engagerad i Socialdemokraterna. 1903 blev hon medlem i Stockholms allmänna kvinnoklubb.

Hon var aktiv både på hemmaplan och genom att turnera som agitator, inte minst i rösträttsfrågan. Agda Östlund satt i styrelsen för det socialdemokratiska kvinnoförbundet från att det bildades 1920 till 1934.

 

När kvinnor fick rösträtt och blev valbara till riksdagen var hon en av de fyra som valdes in i andra kammaren, tillsammans med bland andra partikamraten och fotografen Nelly Thüring. Valet hölls i september 1921 och 10 januari 1922 öppnade den nya riksdagen med fem kvinnor bland de cirka 400 ledamöterna, en i första kammaren och fyra i andra kammaren.

– Kungen fick inleda sitt trontal, för första gången, med ”svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk”, sa Anne-Marie Lindgren när minnesmärket invigdes den 27 november.

 

Väl invald i riksdagen var Agda Östlund den första kvinna att gå upp i talarstolen. Första gången för att tala om TBC-sjuka konvalescenters möjlighet till arbete och andra gången gällde det ett utskottsförslag om att sänka lönerna för distriktsbarnmorskorna för att spara pengar.

– Det handlade mycket om kvinnors villkor, både för Agda och de andra. Inte för att de inte var intresserade av till exempel bostadsbyggande och annat utan för att det bara var de som drev kvinnofrågor, sa Anne-Marie Lindgren.

 

Minnesmärket i Stockholm har satts upp av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Agda Östlund kommer framöver även att hedras i sin hemstad Köping. I oktober beslöt kommunfullmäktige, efter att idén väckts i ett medborgarförslag, att hon ska få en staty.

 

De fem första kvinnorna i riksdagen:                

Första kammaren: Kerstin Hesselgren, med stöd av Liberala samlingspartiet och Socialdemokraterna.

Andra kammaren: Elisabeth Tamm (Liberala samlingspartiet), Nelly Thüring (Socialdemokraterna), Bertha Wellin (Högern) och Agda Östlund (Socialdemokraterna).