Affischstriden

Man brukar säga att valaffischernas främsta uppgift inte är att övertyga utan att höja temperaturen och påminna väljarna om att det stundar ett val.
Så tillvida är valaffischerna i EU-valet särskilt viktiga och riktar sig i extra stor utsträckning till soffliggare.
Men det gäller också att sticka ut, vilket är nog så knepigt. Inte minst när kandidaterna är mindre kända och de självklara valfrågorna färre.