99 år sedan Sveriges första S-regering

I dag är det årsdagen för Sveriges första rent socialdemokratiska regering.

Det var 10 mars 1920 som Hjalmar Brantings första regering tillträdde, efter att regeringssamarbetet med liberalerna i Nils Edéns regering hade spruckit på grund av motsättningar om kommunalskattesystemet.

Förutom Branting bestod regeringen vid tillträdet av Erik Palmstierna, utrikesminister; Östen Undén, justitieminister; Per Albin Hansson, lantförsvarsminister; Bernhard Eriksson, sjöförsvarsminister; Carl Svensson, civilminister; Fredrik Thorsson, finansminister; Olof Olsson, ecklesiastikminister; Olof Nilsson, jordbruksminister; samt konsulterna Torsten Nothin och Rickard Sandler.

Brantings första ministär blev inte så långlivad – den satt till 27 oktober samma år. Då hade Socialdemokraterna gjort ett dåligt val i andrakammarvalet 1920. Han återkom med en ny regering efter en valframgång hösten 1921, i Sveriges första demokratiska riksdagsval då både män och kvinnor fick rösta.

Antalet röstberättigade hade stigit från 1,2 miljoner till 3,2 miljoner personer. Socialdemokraterna blev största parti och fick över 36 procent av rösterna.