Attendos vd regeringens välfärdsrådgivare

Den riskkapitalbolagsägda omsorgsjätten Attendos VD Henrik Borelius är officiell rådgivare till regeringen i vård- och omsorgsfrågor.
Välfärdsutvecklingsrådet förslag styrs helt av de privata bolagens egna intressen, menar Kommunals ordförande Annelie Nordström.
Borelius föreslår obligatorisk utmaningsrätt i alla kommuner.

Henrik Borelius är bror till det förra moderata statsrådet Maria Borelius, som även var aktiv i Moderaternas insamlingsverksamhet inför valet 2006.

Attendo är ett av företagen i  vanvårdsskandalen inom äldreomsorgen, med ägarsäte i skatteparadiset Jersey. Attendo Care förlorade i våras uppdraget för Vintertullens äldreboende i Stockholm efter missförhållanden. Företaget stoppas nu från att ta över Katarinagårdens äldreboende, efter protester från boende och anhöriga.

Ändå är Attendos VD regeringens rådgivare i välfärdsutveckling. Borelius ingår i det så kallade Välfärdsutvecklingsrådet, som ska ge regeringen ”stöd i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn”.

– Det känns jättekonstigt. Vilken bransch har den här ingången till regeringen? Tittar man på förslagen är de ju skräddarsydda för Henrik Borelius verksamhet,  säger Bertil Stolt vars mamma vanvårdades på Vintertullen och som driver demensbloggen.

Hittills har rådet  jobbat med förslag för att underlätta fler privata företag inom välfärden, eller som regeringen skriver: ”förbättra förutsättningarna för valfrihet, mångfald och tillgänglighet”.

Rådet innebär för Attendo direkta möjligheter att tjäna mer pengar. Det är också en rad sådana förslag som Borelius lägger fram i egen bilaga i rådets rapport.
Exempelvis föreslår Borelius att obligatorisk utmaningsrätt införs i samtliga kommuner. Det vill säga rätt att lägga entreprenadbud på all kommunal verksamhet.

Välfärdsutvecklingsrådet domineras av vårdföretagare. Där sitter även riskkapitalbolags-ägda Capio S:t Görans sjukhus vd Britta Wallgren.

I rådet sitter även fack, arbetsgvare och sjukhusdirektörer. Det kom med en delrapport i juni. Den handlade nästan uteslutande om att underlätta fler privata lösningar. Här överlämnar rådets ordförande Signhild Arnegård Hansen rapporten till socialminister Göran Hägglund, näringsminister Maud Olofsson och äldreminister Maria Larsson.Rådet var bland annat oroat över den bristande allmänna insikten av behovet av vinster i välfärden:

”Förståelsen av behovet av vinst eller överskott i verksamheten är ibland inte särskilt utbredd ens bland de politiska beslutsfattarna.”

Välfärdsutvecklingsrådet föreslår att alla välfärdsmarknader ska fungera som friskolesystemet, med full etableringsfrihet. Kommunerna ska istället organiseras i beställar-utförarsystem.

Rådet föreslår att ägartillskott till kommunala utförare förbjuds, för att säkra konkurrensneutraliteten.

Rådet kritiserar att kommuner inom ramen för Lov ställer ”orimliga kompetenskrav” på personalen inom hemtjänstsektorn. Det ska exempelvis inte krävas ”omvårdnadsutbildning för att utföra städtjänster”.

Rådet påpekar även att många kommunala hemtjänstföretag har det svårt ekonomiskt.
När det gäller kvalitet så anser rådet att kvalitetsregister mer bör inriktas mot det mer subjektiva ”upplevd hälsa” och mindre av vad de kallar för ”processmått”.

Rådet vill även åter få igång avknoppningar där personalen tar över kommunal verksamhet, nu till marknadspris.

Henrik Borelius invänder i sin egen bilaga till rapporten att han anser att avknoppningar av kommunala verksamheter  inte ska överlåtas till personalen utan alltid säljas till högstbjudande. Detta gynnar stora aktörer.

Fackförbundet Kommunals ordförande Annelie Nordström är också med i Välfärdsrådet. Hon är starkt kritisk till rådets förslag som hon anser ”artfrämmande för den kommunala demokratin”.

I en reservation beklagar Nordström att rapporten blev en  önskelista från de privata omsorgsbolagen, där frågor om kvalitet blev ”en sekundär fråga”.

”Flera av Rådets centrala förslag kan tolkas som tämligen oblyga försök att flytta fram privata utförares positioner inom den skattefinansierade kommunala välfärden”, skriver Nordström.
Jan Söderström

 

Hägglund om bolagsdominansen: ”Bred sammansättning”

2012-03-19

I december avslöjade AiP att Attendos VD Henrik Borelius, trots vanvårdsskandaler och förlorade kontrakt på äldreboenden, är rådgivare till regeringen ”i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn”.
Rådet har nu fått extra uppmärksamhet av att Attendo är till salu och dess chefer i spetsen kan göra nya klipp på hundratals miljoner kronor.

Välfärdsutvecklingsrådet är nu en fråga för riksdagen. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kräver svar. Eva-Lena Jansson (S) vill att statsministern  reder ut eventuella jävsförhållanden vid rådgivning.

Vänsterpartiet talar öppet om ”korruption”. Josefin Brink (V) kräver att socialminister Göran Hägglund (KD) säkerställer att ledamöter inte använder rådet för att främja sina egna intressen och ändrar rådets sammansättning så att det ”bättre ska spegla ett allmänintresse”.

Göran Hägglund (KD) avvisade kritiken vid regeringens frågestund i torsdags med att rådet har en bred sammansättning, med fack, handikappförbund och kommunföreträdare.
Men både Kommunal och Handikappförbunden är djupt kritiska till sammansättningen som de anser omöjliggör ett kvalitets- och brukarperspektiv.

– Varför ska man sitta i ett rådgivande organ till regeringen, när det man säger överhuvudtaget inte kommer fram. Det är ju fullständigt meningslöst. Jag var ju bara gisslan där, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström som hoppar av.

– Regeringen gav sig ut för att vilja ha råd om hur man skulle skapa bättre kvalitet i välfärden. Men det handlade i stället om hur man ska ändra på regler så att det blir lättare för företag att ta sig in i välfärdstjänsterna.

Hägglunds uppräkning är dessutom missvisande för rådet, som har ovanlig stark slagsida åt de privata intressena. Rådet leds av Signhild Arnegård Hansen, ägare till Svenska Lantchips, som tidigare var ordförande i Svenskt Näringsliv. Där sitter tolv företagsledare och tre branschföreträdare för välfärdsföretagen, två arbetsgivarchefer, Sveriges Kommuner och Landsting ursprungligen företrädd av toppmoderaten Anders Knape, nu av vd:n och en kd-politiker. Inga rödgröna ledamöter.

De två landstingsdirektörerna är hämtade från borgerligt styrda Stockholms och Jönköpings län. Mona Boström, Stockholm, som nu ersatts av Toivo Heinsso, var arkitekten bakom landets första vårdval i Hallands län och utvecklade tidigare kundvalet i M-styrda Nacka.

Utöver dessa 22 ledamöter finns i rådet tre fackliga företrädare: Läkarförbundet, Vårdförbundet, och Kommunal (som nu lämnat), en kommundirektör från Umeå och endast en enda brukarorganisation Handikappförbunden.

– Jag saknar en representation från brukarorganisationerna. Det har varit ett bekymmer. Eftersom helheten i rådet domineras av ett helt annat perspektiv så har ju inte kvalitetssäkring och brukarinflytande varit huvudfåran i någon diskussion, säger Ingrid Burman ordförande i Handikappförbunden.

Enligt Kommunals ordförande Annelie Nordström visar det faktum att regeringen i december tvingades utreda den privata välfärdssektorns kvalitetsbrister att de börjat i fel ände.

– Men Välfärdsutvecklingsrådet har inte medborgarperspektivet överhuvudtaget utan företagarperspektivet, hur företagen ska kunna få mer plats i välfärdstjänsterna. Inte hur ska medborgarnas kvalitetsbehov tillgodoses, oavsett vem utföraren är.
Jan Söderström

”Alla kan förstås inte vara med”

Sammansättningen är bred, säger du. Men är det verkligen korrekt? Det är många företag, arbetsgivare, borgerliga politiker, men bara två fack. Kommunals ordförande har hoppat av.

– Rådet är allsidigt sammansatt, säger Göran Hägglund (KD).

–Här finns företrädare för ett antal företag som är verksamma inom vård och omsorg. Här finns ett par av de stora och här finns några väldigt små som finns ute i landet. Här finns professionsföreträdare i skilda tappningar.  Rådet har en bred sammansättning och vi har inga planer på att förändra detta.

Men enbart borgerliga politiker?

– Ja, fast det är inte bara politiker. Sveriges kommuner och landsting företräds av Håkan Sörman som är en tjänsteman. Stockholms läns landsting företräds av Toivo Heinsso landstingsdirektör.

– Lekebergs kommun företräds av …

En kristdemokrat!

– …en kristdemokrat. Men jag vidhåller att detta är en bred sammansättning. Alla kan förstås inte vara med. Det är en stor grupp som diskuterar väldigt öppet sinsemellan.

Kommunal kritiserar att rådet inte diskuterar kvalitetsfrågor?

– Ja, men man får titta på vad det här rådet har för uppdrag. Kvalitet diskuteras inom välfärdsutvecklingsrådet förstås men rådet är inte det huvudsakliga instrumentet när det gäller att utforma politik.

Är det inte negativt för rådets trovärdighet att Attendochefen sitter kvar?

– Om någon tror att en persons höga inkomster eller en persons eventuella reavinster i framtiden är det som utformar regeringens politik – då har man fel, säger Göran Hägglund (KD).