890 miljoner kronor till företag på landsbygden

Regeringar av olika kulörer har länge försakat landsbygden och dess utmaningar. Men nu hoppas nuvarande regering att ett näringslivspaket på totalt 890 miljoner kronor ska stärka företagsutvecklingen på landsbygden.

– Det är själva basen för att landsbygden ska kunna möta framtiden, säger Mikael Damberg, näringslivsminister.

Det är dags att sluta slita isär Sverige. Stad och land ska hålla ihop. Det var ett av nuvarande regerings måtto när den tillträdde. Och nu har regeringen beslutat om ett landsbygdspaket inriktat på att stärka näringslivet på landsbygden.

Mellan 2019 och 2022 satsar regeringen 890 miljoner kronor på olika delar inriktade mot näringslivet. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och näringsminister Mikael Damberg presenterade besluten under regeringens sommarfika i juli.

apotek-i-glesbygd

För att stärka företagsutvecklingen på landsbygden satsar nu regeringen ett näringslivspaket på totalt 890 miljoner kronor. På bilden syns ett apotek på landsbygden. Foto: Johan Flanke/AiP

– Det är ett jättestort jobbpaket och en satsning på företagsamhet. Vi ska dra nytta av den nya tekniken, vi gräver ut bredband, digitalisering kommer in i landsbygdsföretagen, säger Bucht.

Paketet består av satsningar på testbäddar för framtidens lösningar, kunskapsutveckling, digitalisering och ny teknik, men även besöksnäringen får ett rejält tillskott.

– Att det finns företag, jobb och framtidstro skapar trygghet. Finns det inte jobb blir man orolig för att företagen ska lämna, inte investera. Det skapar otrygghet i hela bygden. Ekonomin och jobben är basen, säger Damberg.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Finns det inte jobb blir man orolig för att företagen ska lämna, inte investera.”[/blockquote]

Näringsministern lyfte helheten i paketet. Perspektivet att det finns unika förutsättningar men också faktorer som gör det svårare på landsbygden.

– Avståndet, att det är glesare mellan orterna, det skapar en annan förutsättning för landsbygdens företag. Vi erkänner det och är till och med beredda att göra testbäddar för att inte bara utveckla städerna utan även landsbygden. Det är ett perspektivskifte.

Trots helheten väljer näringsministern att utöver skogsbruket, jordbruket, gruvnäringen, nämna besöksnäringen som en viktig kugge i utvecklingen av landsbygden.

– Den skapar mycket jobb. Bara förra året 10 000 nya jobb. Besöksnäringen skapar ofta också bättre service för lokalbefolkningen. Det blir bättre utbud av restauranger, aktiviteter, kultur. Det är en sektor som växer väldigt kraftigt just nu.

Även kunskapsfrågorna, hur man stöttar företag i sin utveckling, är en avgörande fråga.

– Att göra ett så stort paket för framför allt näringslivets utveckling spelar väldigt stor roll för Sveriges roll att lyckas.

Sven-Erik Bucht:

– Jag tror att de som bor på landsbygden ganska snabbt kommer att märka att landsbygdsföretagen kan utvecklas med ny teknik, ny kompetens och att vi kan dra nytta av den digitala tekniken,

Utöver konkreta satsningar får Tillväxtverket ett nytt uppdrag att samordna landsbygdspolitiken och ta fram en metodik för att landsbygdsanalys. Bland annat ska verket analysera och bedöma konsekvenser av olika myndigheters beslut.