Ingen individualiserad föräldraförsäkring

Annika Strandhäll tar emot betänkandet av Lars Arrhenius.

Ingen individualiserad föräldraförsäkring fullt ut, men en kraftig ökning av antalet reserverade dagar. Det var ett av beskeden när socialminister Annika Strandhäll i dag tog emot betänkandet från utredningen om en ny och modern föräldraförsäkring.

Ett av direktiven till utredaren Lars Arrhenius och hans grupp var att titta på hur försäkringen kan bli mer ändamålsenlig och hur den kan förenklas. Ett annat var att se över hur föräldraförsäkringen kan bidra till ett mer jämställt föräldraskap och ett mer jämställt utdrag av föräldrapenningen.

Betänkandet innehåller flera delförslag, men de tre viktigaste är:

• Nya åldersgränser och ny fördelning över tid. 390 dagar ges till barnet är tre år, efter det får man tio dagar per år tills barnet fyller tio år.

• Totalt reserveras fem månader per förälder. Övrig tid kan fortfarande överföras fritt.

• Ökade möjligheter för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning. De som kan ta ut föräldrapenning ska också innefatta sambor. 30 dagar per förälder ska också kunna överföras till annan person.

Varför föreslår ni inte en helt individualiserad föräldraförsäkring?

Lars Arrhenius.

– Vi har haft det i uppdrag och vi har vägt mycket för och emot. Det handlar om barnets perspektiv. Jag tror det finns en risk om man individualiserar fullt ut att barnet inte helt får del av den, att man förlorar dagar. Det handlar också om att vi haft ett uppdrag att titta på olika familjekonstellationers möjligheter att använda försäkringen och skulle man bestämma om en individualiserad försäkring utesluter man den gruppen och det har vi inte velat göra.

Hur skulle vissa missgynnas?

– Enligt Föräldrabalken är det två vårdnadshavare. Skulle man individualisera mellan vårdnadshavare utesluter man den här gruppen och vi har inte haft mandat att ändra i Föräldrabalken.

Du sa att en helt individualiserad försäkring först kräver beteendeförändringar, har ni funderat något över det omvända att en individualisering ger förändring?

– Absolut, och det är just därför vi reserverar betydligt fler dagar. Vi vill ändra beteendet, men vi tror inte på att ändra fullt ut. Det finns fortfarande ett visst behov av flexibilitet och det beror på att barns behov ser olika ut, familje- och arbetssituationer ser olika ut.

Läs mer: Intervju med Annika Strandhäll om föräldraförsäkringen i veckans AiP.