50 år sedan FNs första miljökonferens i Stockholm

Indira Gandhi, Indiens premiärminister, talar till FN-konferensen om den mänskliga miljön 5–16 juni 1972. Konferensens ordförande var Ingemund Bengtsson, talman i Sveriges riksdag. Foto: Yutaka Nagata/United Nations Photo

2–3 juni pågår ett internationellt toppmöte om miljön, Stockholm+50. Målet är att öka takten i klimatomställningen samtidigt som mötet högtidlighåller att det är 50 år sedan FNs första internationella miljökonferens i Stockholm.