45 år sedan Palme visade (den gröna) vägen

Special Event commemorating World Oceans Day 2017

I dag fredag är det 45 år sedan Stockholmsdeklarationen skrevs under. 1972 tog Sverige och Olof Palme på sig ledartröjan i det globala miljöarbetet som värd för FN:s första miljökonferens.
Ett engagemang som regeringen förde vidare vid FN:s havskonferens, med Sverige och Fiji som ordförande, förra veckan.

– Jag är övertygad om att vi kan finna lösningar, men det är absolut nödvändigt att vi samarbetar internationellt. Det är verkligen
mycket, mycket bråttom. Lösningar kommer att kräva långtgående förändringar i attityder och samhällsorganisation, sa Olof Palme när han talade till delegater från 113 länder.

Det var den 5–16 juni 1972 som FN, på svenskt initiativ, höll sin första miljökonferens i Stockholm under parollen ”Only One Earth”. Det är alltså i dag fredag på dagen 45 år sedan som Sverige fick världssamfundet att ta de första besluten i miljöfrågan.

– Det var flera på FN:s havskonferens som nämnde hur mycket före sin tid var Sverige var som tog initiativ till FN:s första miljökonferens redan 1972, berättar Matilda Ernkrans (S) som deltog vid FN-mötet förra veckan.

Stockholmsdeklarationen, som skrevs under 16 juni, slår fast 26 principer om miljö och utveckling. Princip 21, en historisk grundbult, erkänner staters suveräna rätt att formulera sina egna miljömål, men ger även stater ett gemensamt ansvar att se till att nationella aktiviteter inte har negativa effekter på andra staters miljö. Konferensen resulterade i upprättandet av FNs miljöorgan, UNEI, i Nairobi, en hjärtefråga för den svenska regeringen.

Att svensk arbetarrörelse var pionjärer på miljöområdet, har till stor del att göra med det historiska engagemanget i arbetsmiljöfrågor, något som Palme också framhåller i sitt FN-tal.

Palme kallade konferensen för ”ett genombrott för en gemensam syn och inriktning av det framtida internationella miljövårdssamarbetet”. Enligt Björn-Ola Linnér, miljöhistoriker vid Linköpings universitet, är det ”tveklöst en av Sveriges största diplomatiska insatser under efterkrigstiden” (SvD).

Stockholmskonferensen ledde till Unescos konvention om skydd för världsarvet samt en anna milstolpe, FN:s miljökonferens i Rio 1992.
Palme talade 1972 om behovet av att minska utnyttjandet av fossila bränslen, främst olja och naturgas. Men han tog även särskilt upp ”utsugningen av naturresurser som berör haven”, utfiskningen och utsläppen som hotar fiskebeståndet.

– De stora haven delas inte upp av nationella gränser – de är vår
gemensamma egendom, sa Palme.

Det var därför med dubbla historiska vingslag som Sveriges nuvarande klimatminister, Isabella Lövin (MP), (bilden ovan) var ordförande för FN:s stora havs­konferens.

– När det gäller människans livsmiljö fins det ingen individuell framtid, varken för människor eller nationer. Framtiden är gemensam. I gemenskap måste vi dela den. Tillsammans måste vi skapa den, som Palme uttryckte det 45 år tidigare.

Spara

Spara