Blerta Hoti: Högerns ombildningsiver utgår inte från verkligheten

Sverige är ett segregerat land. Våra städer, likt mitt kära Göteborg, är en segregerad stad. Ojämlikheten och bostads- och skolsegregationen blir allt större.

Bland det värsta som kan hända oss socialdemokrater är att vi förblir passiva och oförmögna att låta det vi förknippas med främst; välfärden, skolan, och allmännyttans bostäder förfalla.

Det är så borgerligheten får vatten på sin kvarn och när högern väl får politisk makt, kan de enkelt sälja ut det som samhället visar sin oförmåga att ta ansvar för och på så vis ökar klyftorna och otryggheten ännu mer.

Under hösten 2021 drev Göteborgs högerstyre och lokalpartiet Demokraterna, med passivt stöd av Sverigedemokraterna, igenom tusentals ombildningar av stadens hyresrätter till bostadsrätter i hela Göteborg.

I Sveriges näst största stad har vi alltså ett politiskt ledarskap som med sina ideologiskt motiverade privatiseringar och utförsäljningar av vår allmännytta, vill göra staden ännu mer delad. En stad där en advokats barn inte kan leka med en undersköterskas barn för de inte längre bor i samma bostadsområde. En sådan utveckling spär på klassamhället och segregationen och skapar otrygghet som i sin tur minskar människors tillit till varandra men också till demokratin i stort.

Högerns ombildningsiver utgår inte från verkligheten. Att sälja ut människors hem är högst ideologiskt motiverat där äganderätt går före medborgarrätt. Verkligheten visar att 31 procent av svenska hyresgäster lever med begränsade ekonomiska resurser under den gräns som i EU-statistik benämns för risk för fattigdom eller relativ fattigdom.  Det motsvarar nästan 1 miljon svenskar. I Göteborg bor hälften av invånarna i en hyresrätt. Fler än var fjärde hyresgäst i staden lever med så knappa resurser att de betraktas ligga under risken för fattigdom eller relativ fattigdom. Vilka barnfamiljer eller ensamstående mammor kommer ha råd att köpa en bostad i högerns ombildningsstad? 

Det vet vi socialdemokrater svaret på.

Påtvingade ombildningar är det sista vanliga människor behöver.

När nu inflationen bedöms stiga ännu mer blir bensinpriserna, busskortet, barnens idrottsavgift eller ett enskilt tandläkarbesök något som begränsar hela familjeekonomin och låser människor fast i ofrihet. Påtvingande ombildningar är därför det sista vanliga människor behöver. Det höjer bara tröskeln att få en trygg bostad för arbetande människor och unga att komma in på bostadsmarknaden och resultatet skulle bli mer trångboddhet, längre bostadsköer och mer fattigdom. Till och med intresseorganisationen Fastighetsägarna och Ekobrottsmyndigheten varnar för att ombildningar i socioekonomiskt eftersatta områden riskerar att spela gängkriminella i händerna och ge dem en chans att utöka sin makt där de kan infiltrera eller ta över nybildade föreningar.

Men dessa varningsklockor är något Göteborgs högerstyre nonchalant struntar i att lyssna på.

Vi socialdemokrater däremot kräver ett totalstopp för ombildade hyresrätter och att inte nya inleds. Utöver det vill vi intensifiera arbetet med ett stadsbyggnadslyft i våra socioekonomiskt eftersatta områden i Angered, Biskopsgården och Tynnered genom blandad bebyggelse med fler villkor, radhus och trädgårdsstad. Vi vill också utveckla allmännyttan genom att ge mer makt åt hyresgäster att inte drabbas av ”renovräkningar” när kommunala bostadsbolag renoverar lägenheter.

Men många av problemenen för att bygga bort bostadssegregationen har vi inte kommunal rådighet över, utan de kräver nationella åtgärder. Statligt investeringsstöd, bostadsbidrag, reavinstskatt, ränteavdrag och att bibehålla den svenska modellen på bostadsmarknaden med förhandlande hyror är något som Socialdemokraterna mer offensivt behöver satsa på på nationell nivå. Annars riskeras kostnader vältras över på kommuner och i slutänden gå ut över det kommunala huvuduppdraget: välfärden.

Blerta Hoti (S) är oppositionsråd i Göteborg