Daniel Färm: Dags för offensiv mot putinismen

Det kommer en tid efter Putin. Men då måste också Putins idéer bekämpas.

Rysslands krig mot Ukraina bygger på en farlig idégrund: putinismen. Väst måste nu slå tillbaka ännu hårdare mot Putins lögner och aggression.

Putins maktarrogans har farliga följder. Han bryr sig inte om mänskligt lidande, protester eller förstörelse i erövrade områden. Att han utan att tveka kan lämna efter sig ruiner och massgravar visade han i Groznyj och Aleppo. Han bryr sig inte heller om folkliga protester i Ryssland. De tystas genom massarresteringar. Inte heller bryr han sig om protesterna från väst. Så länge han har kärnvapen behöver Putin inte oroa sig för några militära motreaktioner.

Det har funnits en farlig naivitet inför Rysslands beredskap att använda den starkes rätt att göra som den vill.

För att förstå Putins agerande behöver vi förstå hans idévärld. Putins andlige fader är Alexander Dugin (1962-), en högernationalistisk tänkare som menar att Rysslands unika roll i historien hotas av västliga ”postmoderna” och ”postliberala” värderingar som liberal demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, feminism och hbtq-rättigheter, samt upplösningen av äktenskapet, religionen, samhällsmoralen och det nationella historiska arvet. Dugin förordar ett radikalt och handlingskraftigt svar från Ryssland för att bygga upp en konservativ och patriarkal motpol till det postliberala väst.

Denna idégrund – putinismen – är en gren av den unkna radikalkonservatism som även till exempel Trump, Bolsonaro och Åkesson utgår ifrån.

Putin kan aldrig mer ses som en ”normal” statschef och världsledare.

Det är lätt att se hur dessa tankegångar återspeglas i Putins brutala angrepp på det västtillvända Ukraina. Därmed kan vi också lägga all naivitet åt sidan. Putin kan aldrig mer ses som en ”normal” statschef och världsledare.

Svaret från väst behöver därför gå längre och slå ännu hårdare. Det är dags att intensifiera offensiven mot putinismen – också på sikt:

• Totalstopp för import av rysk olja och gas samt en omställning för att göra EU oberoende av ryska fossilbränslen.

• Kasta ut Ryssland från FNs säkerhetsråd, eftersom landet under Putin struntar i internationell rätt och oprovocerat angriper ett fredligt grannland.

• Stenhårt embargo mot Rysslands vapenexport – med det tydliga målet att sänka landets vapenindustri.

• Hacka och stoppa den ryska propagandaapparaten som via statstelevisionen hjärntvättar den egna befolkningen med förljugen rapportering om ”den militära specialoperationen i Ukraina”.

• Utvidga säkerhetspolitiska garantier till alla länder i Europa som hotas av Ryssland.

• Krav på omfattande skadestånd till Ukraina, samt att de skyldiga ställs inför rätta i Haag.

• Krav på en nedmontering av Rysslands kärnvapenarsenal – mot löften om att inga amerikanska kärnvapen placeras ut i Europa.

Det kommer en tid då Ukrainas rätt och heder ska återupprättas. Det kommer en tid för fred och säkerhet igen. Det kommer en tid efter Putin. Men då måste också Putins idéer bekämpas.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken