Öppet brev till infrastrukturministern!

Låt biogasbilar ingå i miljöbilsdefinitionen! Det är ett av de förslag som socialdemokrater på kommunal och regional nivå vill se från regeringen och Tomas Eneroth. Biogas är klimatets kinderägg, det innebär både ett fossilfritt bränsle, vinning till lokala lantbrukare och minskad övergödning. Sverige har satsat stort på biogasutvecklingen och den har en huvudroll i kommuners och…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera